Setkání ekonomických expertů

28. 6. 2016
Praha, Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích

Dne 28. června 2016 proběhlo setkání ekonomických expertů DRG.


Materiály z porady:

12. 7. 2016

Zpět