Pozvánka na seminář Jak dál s DRG?

10. 12. 2014

Občanské sdružení Občan pořádá ve středu 10. prosince 2014 v 15.00 hod. diskusní setkání na téma DRG z cyklu „Dialogem k reformě“. Seminář se koná v budově NHÚ AV ČR, Politických vězňů 7, Praha 1, 2. patro, místnost č. 7.


Úvodní příspěvky přednesou:

  • doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel, ÚZIS
  • Ing. Petr Mašek, manažer vývoje DRG, ÚZIS
  • MUDr. Karolina Baloghová, vedoucí klasifikačního týmu, ÚZIS

Od 17.10 hod. bude tamtéž následovat křest publikace „Zpráva o stavu českého zdravotnictví“ (autorský tým: Alföldi, Doležal, Dušek, Honěk, Hroboň, Kožený, Mlčoch, Nosek, Palát, Potysz, Vepřek, Zámečník)

Další informace a pozvánka

3. 12. 2014

Zpět