Odpovědi na dotazy

Jít na stránku: 1 | 2 | 3 | 4 | 5


Dotaz č. 50 (22. 5. 2016)

Neurologie implantace neurostimulátorů

DBS materials and documents - reimbursement and DRG.

DRG – hluboká mozková stimulace (DBS – deep brain stimulation).
Nejčastější diagnózy: Parkinsonova nemoc, tremor, dystonie, farmakorezistentní epilepsie

Především nejsou hrazeny tyto výkony:

- intraoperační microrecording z hlubokých elektrod
- intraoperační mikrostimulace (monitorace efektu, a akutních nežádoucích účinků DBS)
- intraoperační monitorování klinického stavu pacienta

- iniciální nastavení parametrů neurostimulátoru (testování stimulace - hodnocení efektu a nežádoucích
účinků neurostimulace)
- kontrola impedance, kontrola stavu baterie a kontrola nastavení parametrů neurostimulátoru

Obecně – hrazeny nejsu výkony související s nastavováním stimulace.
Co je nyní nejhorší, že DRG – kterým nemocnice vykazuje produkci, nepokrývá ani materiál na DBS
Tedy při výpočtu RV x ZS (Relativní váha x Základní sazba) nemocnice bez kompenzací ze strany dodavatele nepokryje materiál.
Měla by se tedy zvýšit RV u skupiny DRG 00180 (implantace hlubokých mozkových elektrod) stejně tak u DRG 00190 (implantace jiných neurostimulátorů a pumpy).


Odpověď:

Vážený pane inženýre,

děkujeme za podnětné připomínky.  Kolegové připravující nový klasifikační systému CZ - DRG je registrují.

S ohledem na absenci reálných nákladových dat byla aktualizace resp úprava RV stávajícího klasifikačního systému IR DRG pozastavena.

Výpočet realitvních vah bude proveden až po sběru nákladových z referenčních nemocnic nad novým klasifikačním systémem.

S ohledem na to, že první sběr nákladových dat za z RN  bude na jaře 2017, nelze očekávat úpravy RV pro rok 2017

Hezký den  

Petr Mašek


Dotaz č. 49 (19. 5. 2016)

nízká RV pro kožní kliniku

Dobrý den,
dle sdělení vedení kožní kliniky jsou v podstatě všechny jejich baze podhodnoceny. Prosíme o revizi.


Odpověď:

Dobrý den pane doktore, 

děkujime za zaslanou připomínku, do doby než budou k dispozici první nákladová data z referenčních nemocnic a nový klasifikační systém není  možné aktualizovat relativní váhy.  

Hezký večer

P. Mašek

 


Dotaz č. 47 (19. 5. 2016)

Urologie-stenty

Dobrý den, dle našeho názoru výkon 76215 by měl být zařazen mezi kritické a zvyšovat RV. DRG 11341 je vzhledem k materiálové náročnosti velmi nevýhodná.


Odpověď:

Děkuju za podněty, určitě se jim budeme věnovat, zpětná vazba z nemocnic je pro nás důležitá. Rád bych ale připomněl, že veškeré změny se budou týkat až nového klasifikačního systému, který bude spuštěn nejdříve od 1. 1. 2018. Do té doby změny v IR-DRG nelze provádět. K jednotlivým dotazům:

  1. MDC 00 projde kompletní revizí, nemohu napsat více, vůbec zatím neprošlo oponenturou odborné společnosti.
  2. Revize sady kritických výkonů napříč jednotlivými obory je součástí tvorby nového klasifikačního systému. Plánujeme rozšíření stávajícího seznamu kritických výkonů, ale to, že mezi nimi ve výsledku bude konkrétně ten Vámi uvedený výkon, teď samozřejmě slíbit nemůžu. Naše návrhy nové podoby DRG bází za urologii oponuje odborná společnost.
  3. Nový systém bude rozlišovat mezi benigními a maligními nádory, v tom je mezi odbornými společnostmi shoda.
  4. Na revizi MDC 09 spolupracujeme s vedením České dermatovenerologické společnosti, jmenovitě s prof. Arenbergerem. Revize úhrad však bude vázána až na nová nákladová data z referenčních nemocnic tak, jak psal kolega Petr Mašek.

S pozdravem,

Tomáš Pavlík

--------------------------------------------------------------

RNDr. Tomáš Pavlík, PhD.

Vedoucí analytického týmu DRG Restart

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Palackého nám. 4, 128 00 Praha 2

www.uzis.cz

+420 775 658 701


Dotaz č. 46 (19. 5. 2016)

Podhodnocení operací maligních nádorů muskuloskeletálního systému

Jedná se o ortopedii. Ohodocení péče u pacientů se zhoubnými nádory muskuloskeletálního systému. Zásadní problém je v tom, že DRG nerozlišuje mezi benigními a maligními nádory a následně všechny měkkotkáňové nádory spadnou DRG skupiny 08161 (výkony na měkké tkáni) a kostní nádory do skpiny 08131 (místní resekce na muskuloskeletálním systému). Obě tyto skupiny dosáhnou relativní váhy kolem 1,0. To je vcelku odpovídající pokud na pracovišti operujete poměrnou část benigních a maligních nádorů odpovídající jejich prevalenci. Skutečnost je ovšem taková, že specializovaná pracoviště operují poměrně podstatně více nádorů zhoubných, u kterých je míra ohodnocení nedostatečná a na druhé straně okresní pracoviště více nádorů benigních u kterých jsou výkony nadhodnoceny. Řešením by bylo rozdělení DRG skupin pro maligní a benigní nádory. Dalším paradoxem je ohodnocení amputace v DRG skupině 08072 (amputace při poruchách muskuloskeletálního systému...), které dosahuje relativní váhy kolem 2,0, tedy dvojnásobek ve srovnání se složitými resekčními výkony.


Odpověď:

Děkuju za podněty, určitě se jim budeme věnovat, zpětná vazba z nemocnic je pro nás důležitá. Rád bych ale připomněl, že veškeré změny se budou týkat až nového klasifikačního systému, který bude spuštěn nejdříve od 1. 1. 2018. Do té doby změny v IR-DRG nelze provádět. K jednotlivým dotazům:

  1. MDC 00 projde kompletní revizí, nemohu napsat více, vůbec zatím neprošlo oponenturou odborné společnosti.
  2. Revize sady kritických výkonů napříč jednotlivými obory je součástí tvorby nového klasifikačního systému. Plánujeme rozšíření stávajícího seznamu kritických výkonů, ale to, že mezi nimi ve výsledku bude konkrétně ten Vámi uvedený výkon, teď samozřejmě slíbit nemůžu. Naše návrhy nové podoby DRG bází za urologii oponuje odborná společnost.
  3. Nový systém bude rozlišovat mezi benigními a maligními nádory, v tom je mezi odbornými společnostmi shoda.
  4. Na revizi MDC 09 spolupracujeme s vedením České dermatovenerologické společnosti, jmenovitě s prof. Arenbergerem. Revize úhrad však bude vázána až na nová nákladová data z referenčních nemocnic tak, jak psal kolega Petr Mašek.

S pozdravem,

Tomáš Pavlík

--------------------------------------------------------------

RNDr. Tomáš Pavlík, PhD.

Vedoucí analytického týmu DRG Restart

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Palackého nám. 4, 128 00 Praha 2

www.uzis.cz

+420 775 658 701


Dotaz č. 45 (19. 5. 2016)

Narovnání RV a AMAT u vybraných DRG bazí s CC a s MCC

U některých DRG skupin je nelogicky nastavena RV materiálu a s tím související AMAT u skupin s CC a s MCC. Komplikovaní pacienti nikdy nejsou materiálově levnější, než ti bez komplikací. Navrhujeme proto u vybraných bazí, kde je úroveň RVmat a AMAT u komplikovaných případů nižší, než u těch nekomplikovaných, dorovnat výše RVmat a AMAT u dvojkových bazí s CC na úroveň jedničkových bez CC a trojkových bazí s MCC na úroveň dvojkových s CC. Jedná se o baze: 0607x, 0819x, 0805x, 0804x, 0803x, 0801x, 0603x, 0529x. Podrobnou tabulku v Excelu na vyžádání dodáme. Děkuji Vám.


Odpověď:

Dobrý večer,

děkujeme za zaslanou připomínku k RV. Souhlasíme, že nastavení stávajících RV není zcela korektní a obsahuje řadu nelogičnostní.

S ohledem na absenci reálných nákladových dat byla aktualizace resp úprava RV stávajícího klasifikačního systému IR DRG pozastavena.

Výpočet realitvních vah bude proveden až po sběru nákladových z referenčních nemocnic nad novým klasifikačním systémem.

Petr Mašek

 


Dotaz č. 44 (19. 5. 2016)

Z29.0 - bod 3

Dobrý den,
ráda bych znala přesnou definici bodu 3. vyčlenění ošetřujícího personálu a úprava režimu lékařských vizit ze Směrnice pro kódování izolace Z29.


Odpověď:

Dobrý den,

omlouváme se za pozdnější odpověď, ale bylo nutné kontaktovat některé kolegy z Národního referenčního centra (dále jen NRC), které je autorem dotazované směrnice.

Dle vyjádření kolegů z NRC nikdy nevznikl podrobnější popis jednotlivých bodů a tedy ani bodu 3. Z diskusí o výsledcích revizí  apod.  kolegům z NRC vyplývá , že vyčleněným personálem není myšleno to, že k pacientovi by chodila jedna sestra a ta už nechodila k nikomu jinému (což může  být  dojem ze směrnice), ale že existuje řád a evidence v tom, kdo na izolovaný pokoj chodí a kdo nikdy ne. 

Hezký den

Petr Mašek


Dotaz č. 40 (13. 4. 2016)

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR DRG verze 013

Na zahajovacím setkání specialistů pro kódování dne13.4.2016 deklarovala p. J. Homrová soulad všech vytvářených pravidel s platnými právními normami a tvorbu pravidel Metodik DRG ve spolupráci se specialisty na legislativu a právo. Mohu tedy znovu požádat o přesnou specifikaci ustanovení vyhlášky 98/2012 na kterou odkazuje následující text Metodiky.
" Klinický stav,který může být kódován, určuje výhradně lékař (v souladu s vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci)". Zjednodušeně řečeno, kde je v uvedené vyhlášce napsáno, že kódovaný stav určuje výhradně lékař.


Odpověď:

Vážená paní doktorko,

děkujeme za váš dotaz. Formulace: "Klinický stav, který může být kódován, určuje výhradně lékař", je interpretací vyhlášky č. 98, 2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Detailně jsme se vám již pokusili objasnit v elektronicky evidovaném dotazu (ID 30), ze dne 14.1.2016. Poněvadž je zřejmé, že pochybnosti přetrvávají, dovolte nám, nabídnout vám za účelem objasnění možnost osobního setkání. Rozhodnutí je samozřejmě plně na vás. 

S přáním pěkného dne,

Tým DRG Restart


Dotaz č. 39 (6. 4. 2016)

stenty na urologii

Dobrý den,
velmi častý výkon zavedení stentu do močových cest 76215 není mezi kritickými výkony = hodně prodělečná akce. DRG 11341.


Odpověď:
Dobrý den pane doktore,
 
Revize sady kritických výkonů napříč jednotlivými obory je součástí tvorby nového klasifikačního systému hospitalizačních případů v projektu DRG Restart. Plánujeme rozšíření stávajícího seznamu kritických výkonů, ale to, že mezi nimi ve výsledku bude konkrétně ten Vámi uvedený výkon, teď samozřejmě slíbit nemůžu. Naše návrhy nové podoby DRG bází nám oponují odborné společnosti, za urologii komunikujeme jmenovitě s doc. Zachovalem z Thomayerovy nemocnice.
 
S pozdravem,
 
Tomáš Pavlík

Dotaz č. 38 (28. 3. 2016)

chyba v hlavní dg

Dobrý den,
naši ortopedi si myslí, že diagnóza M7666 je korektní, gruper ji považuje za nepovolenou a nutí použít dg M7667.

M76 Entézopatie dolní končetiny‚ mimo nohu (pod kotníkem)

. 7 Kotník
a noha pod ním
záprstí (nohy) – metatarsus kotník – malleolus
nárt – tarsus jiné klouby nohy
prsty nohy pod kotníkem

V podstatě si to trochu protiřečí a asi jim v tomto musím dát za pravdu.


Odpověď:

Vážený pane doktore,

děkujeme za zaslané podněty. Jen připomínám, že po ověření a případné akceptaci návrhu, je možné zapracovat až v klasifikačním systém CZ-DRG, nikoli IR-DRG. ÚZIS nemá k dispozici zdrojový kód grouperu.

Tým DRG Retsart


Dotaz č. 37 (18. 3. 2016)

CHOPN - ved. diag. J44.9

Dobrý den, v případě, že operujeme pacienty s CHOP, popřípadě astmatem, je těmto pacientům ordinována lékařem ARO infuze s léčivými přípravky. Tato infuze je podávána pacientům v den operace, před samotným výkonem, tedy za hospitalizace. Postačí to k vykázaní dg. J44.9 jako diagnózy vedlejší?
Děkuji.


Odpověď:

Vážená paní,

děkuji za Váš dotaz, k němuž sděluji:

- zkratkou CHOP míníte chronickou obstrukci plic, ve smyslu chronické obstruktivní licní nemoci?

- pokud ano a pokud má pac. uvedeno toto onemocnění v osobní anamnéze (OA), má pro toto onemocnění nastavenu medikaci (např. euphylin) a z chorobopisu je patrné podávání této medikace ze zdrojů nemocnice, pak je možné CHOPN (J44.9) vykázat i bez dalšího léčebně terapeutického zásahu (např. vámi popisovaný příklad)

- pokud se však jedná o pac. s CHOPN v OA, který však již není nikde sledován, neužívá medikaci, v průběhu hospit. bez dalších problémů a vyšetření v souvislosti s tímto anamnestickým stavem, pak by byla lékařem ARO indikovaná infuze považována za profylaxi

- závěrem upozorňuji, či se spíše jen chci ujistit, že nedojde k terminologické mýlce, že MkN-10 má pro CHOPN a pro astma, rozdílné diagnózy (nespecifická CHOPN J44.9, astma bronchiální J45.9 - více viz MkN-10, III. díl, str. 64)

 

Spřáním pěkného dne,

Tým DRG Restart


Jít na stránku: 1 | 2 | 3 | 4 | 5