KlasifiKon 2017

7. 11. 2017, 9:30  —  8. 11. 2017, 17:30
Praha, Nemocnice Na Homolce, Kongresové centrum

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR pořádá ve dnech 7. a 8. 11. 2017 druhý ročník konference věnované problematice klinických klasifikačních a terminologických systémů s názvem KlasifiKon 2017


Dokumenty:

Akce se koná v prostorách Kongresového centra Nemocnice na Homolce pod záštitou ministra zdravotnictví ČR, Kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Konference je koncipována s důrazem na sdílení mezinárodních zkušeností. Vybraná témata přednesou zahraniční experti z institucí, které se tématikou klinických terminologických a klasifikačních systémů zabývají:

  • dr. Ulrich Vogel (Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information, WHO Collaborating Centre for the Family of International Classifications)
  • dr. Barry Daniels (Global Medical Device Nomenclature Agency)
  • Ian Green (SNOMED International)

Hlavní tematické sekce konference

  • terminologie – základ srozumitelnosti zdravotnictví
  • oborové klasifikace a klasifikace WHO
  • casemix klasifikace a související nástroje
  • klasifikace zdravotních intervencí
  • kvalita kódování zdravotních služeb

Konference KlasifiKon 2017 je organizována v rámci projektu Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002747, který je spolufinancován Evropskou unií a jehož příjemcem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Další informace o projektu naleznete na webových stránkách: http://www.uzis.cz/node/7475​.

Účast na semináři je zdarma.

Registraci je možné provést vyplněním registračního formuláře nebo zasláním e-mailu na adresu kristyna.matuskova@uzis.cz.

Tým Oddělení klinických klasifikací DRG, ÚZIS ČR


Místo konání

Konference KlasifiKon 2017 se bude konat v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce.

Adresa:
Kongresové centrum
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
150 30 Praha 5

Ke Kongresovému centru se dostanete autobusem č. 167 od stanice metra B Anděl nebo od stanice metra A Nemocnice Motol. Parkoviště před nemocnicí je zpoplatněno.

Konkrétního dopravní spojení naleznete na internetových stránkách: http://jizdnirady.idnes.cz/praha/spojeni/.

Ubytování

Ubytování si každý účastník zajišťuje individuálně na základě vlastního výběru.

Tipy na ubytování v blízkosti místa konání konference:

15. 9. 2017

Zpět