Kontakt

Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Ředitel ÚZIS ČR
Tel.: +420 224 972 869
E-mail: ladislav.dusek@uzis.cz

Ing. Jan Linda
Vedoucí projektu DRG Restart
Tel.: +420 224 972 117; +420 733 626 664
E-mail: jan.linda@uzis.cz

Ing. Markéta Bartůňková
Vedoucí ekonomického týmu
Tel.: +420 224 972 677
E-mail: marketa.bartunkova@uzis.cz

RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Vedoucí analytického týmu
Tel.: +420 778 543 691
E-mail: tomas.pavlik@uzis.cz

MUDr. Miroslav Zvolský
Vedoucí implementačního týmu a týmu klinických klasifikací
Tel.: +420 224 972 718
E-mail: miroslav.zvolsky@uzis.cz

 

Oficiální mailová adresa projektu:
drg@uzis.cz

 

Adresa:
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2