Základní charakteristiky zdravotnických zařízení (ZZ) akutní lůžkové péče v ČRII.1. Počet oddělení s akutní lůžkovou péčí a počet lůžek akutní péče v ZZ

Typ ZZ

Zpět
Vybraná skupina: N = 164 | za období 2012

Počet oddělení akutní lůžkové péče v ZZ

průměr10
medián7
minimum1
maximum37

Počet lůžek akutní péče v ZZ

průměr415
medián266
minimum0
maximum2 843