Základní charakteristiky zdravotnických zařízení (ZZ) akutní lůžkové péče v ČRII.2. Počet specializovaných center v ZZ a přepočtený počet lůžek akutní péče

Typ ZZ

Zpět
Vybraná skupina: N = 164 | za období 2012

Počet center vysoce specializované péče v ZZ

průměr2
medián0
minimum0
maximum15

Počet lůžek akutní péče přepočtený na počet oddělení poskytujících akutní lůžkovou péči v ZZ

průměr38
medián35
minimum0
maximum106