Základní charakteristiky zdravotnických zařízení (ZZ) akutní lůžkové péče v ČRII.3. Počet hospitalizačních případů v ZZ za rok

Typ ZZ

Zpět
Vybraná skupina: N = 164 | za období 2012–2014
průměr12 479
medián8 552
minimum1
maximum71 334