Základní charakteristiky zdravotnických zařízení (ZZ) akutní lůžkové péče v ČRII.4. Počet ošetřovacích paciento-dní v ZZ za rok

Typ ZZ

Zpět
Vybraná skupina: N = 164 | za období 2012–2014
průměr76 711
medián53 193
minimum79
maximum470 699