Základní charakteristiky zdravotnických zařízení (ZZ) akutní lůžkové péče v ČRII.5. Průměrná délka hospitalizace v ZZ

Typ ZZ

Zpět
Vybraná skupina: N = 164 | za období 2012–2014
průměr8
medián6
minimum1
maximum108