OA V – Specialista na kódování zdravotních služeb

Náplní Sekce pro kódování zdravotních služeb v klasifikačním systému DRG jsou zejména informace primárně určené pro zdravotnická zařízení akutní lůžkové péče zapojená do projektu DRG Restart. 

Jmenovitý seznam expertů bude naplňován průběžně, v návaznosti na předání delegovaných osob referenčními nemocnicemi.