Seznam odborných asistentů

Fakultní nemocnice Plzeň OA V Mgr. Jana Homrová
Fakultní nemocnice Brno OA V Mgr. Marcela Micohlavová
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze OA V Bc. Pavlína Hoppeová
Fakutní nemocnice u svaté Anny OA V MUDr. Michal Votýpka
Masarykův onkologický ústav, Brno OA V MUDr. Jiří Šedo
Nemocnice Na Homolce OA V MUDr. Pavel Rutar
Nemocnice Jihlava p. o. OA V Markéta Vávrová
Centrum kardiovaskulární a transp. chir., Brno OA V Věra Bočková
Institut klin.a exper.medicíny v Praze OA V MUDr. Martin Papáč, MBA
Fakultní nemocnice Hradec Králové OA V MUDr. Jana Barnatová
Fakultní nemocnice Ostrava OA V MUDr. Tomáš Hudeček
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady OA V  Hana Horáková
Thomayerova nemocnice OA V Mgr. Jindra Novotná
Nemocnice Na Bulovce OAV Bc. Eliška Dostálová 
Nemocnice Na Bulovce OA V MUDr. Jana Kulichová
Krajská nemocnice Pardubice OA V Eva Vintrichová
Krajská nemocnice Pardubice OA V MUDr. Monika Velcová
Krajská nemocnice Pardubice OA V Bc. Dita Havranová
Krajská nemocnice Pardubice OA V Lenka Simonová
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav  a. s. OA V MUDr. Václav Kňourek, MBA
Městská nemocnice Čáslav OA V MUDr. Martina Třetinová
Frýdek Místek OA V MUDr. Branislav Cesnek
SZZ Krnov, příspěvková organizace OA V Petra Hasmandová
Ústav hematologie a krevní transfuze OA V Blanka Prušáková
Slezská nemocnice v Opavě  p. o.. OA V Bc. Jana Kurková
Slezská nemocnice v Opavě  p. o.. OA V MUDr. Ingrid Rýznarová
Nemocnice Strakonice  a. s. OA V MUDr. Michal Pelíšek
Oblastní nemocnice Trutnov OA V Alena Kopecká
Ústav pro péči o matku a dítě OA V Lenka Škopková
ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha OA V Ing. Petra Krabcová
Revmatologický ústav OA V MUDr. Magdaléna Sokalská-Jurkiewicz, Ph.D.
MEDITERRA - Sedlčana a.s. OA V Miloš Opočenský
Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s. r. o. OA V MUDr. Martin Bognár
Nemocnice Kadaň s. r. o. OA V MUDr. Patricie Kotalíková
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. OA V Vendula Hodíková
Nemocnice Karviná Ráj OA V MUDr. Lumír Tomala
Nemocnice Havířov OA V Marie Fujáková
Fakutní nemocnice Olomouc OA V Ing. Jiří Veselý
Fakutní nemocnice Olomouc OA V Radka Vavřiníková
Nemocnice Klatovy OA V MUDr. Zdeněk Pašek
Nemocnice Znojmo OA V MUDr. Pavel Turek