OA III – Personalista

Seznam odborných asistentů

Nemocnice Kategorie Odborný asistent
Fakultní nemocnice v Motole OA III Ing. Libuše Lesageová 
Fakultní nemocnice Plzeň OA III JUDr. Jaroslava Nováková
Fakultní nemocnice Brno OA III JUDr. Alena Tobiášová,MBA
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze OA III Hana Zadinová
Fakutní nemocnice u svaté Anny OA III JUDr. Vladimír Kohoutek
Masarykův onkologický ústav, Brno OA III Ing. Martina Loučková
Nemocnice Na Homolce OA III Bc. Anna Hrdinová
Nemocnice Jihlava p. o. OA III Ludmila Pysková
Centrum kardiovaskulární a transp. chir., Brno OA III Ivana Klanicová
Institut klin. a exper. medicíny v Praze OA III Mgr. Libuše Puchingerová
Fakultní nemocnice Hradec Králové OA III Ing. Martin Gubov
Fakultní nemocnice Ostrava OA III Ing. Libor Woźnica
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady OA III Bc. Zdeněk Pastyřík, MBA
Thomayerova nemocnice OA III Mgr. Jaroslava Barková
Nemocnice Na Bulovce OA III Ing. Lenka Krbová
Nemocnice Na Bulovce OA III Jindřich Douša
Krajská nemocnice Pardubice OA III Eva Mojžíšková
Krajská nemocnice Pardubice OA III Veronika Stránská
Oblastní nemocnice Trutnov a. s. OA III Eliška Mikschová
ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha OA III Ing. Martin Koman
Fakutní nemocnice Olomouc OA III PhDr. Stanislava Freharová
Kroměřížská nemocnice, a.s. OA III Jarmila Hlaváčková