OA II – Účetní

Seznam odborných asistentů

Nemocnice Kategorie Odborný asistent
Fakultní nemocnice v Motole OA II Ing. Věra Mozrová 
Fakultní nemocnice Plzeň OA II Ing. Olga Machková
Fakultní nemocnice Brno OA II Ing. Josef Tománek
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze OA II Bc. Martina Bobčíková
Fakutní nemocnice u svaté Anny OA II Bc. Barbora Holubová
Masarykův onkologický ústav, Brno OA II Hana Skulová
Nemocnice Na Homolce OA II Iveta Šimoníčková
Nemocnice Jihlava p. o. OA II Ing. Pavla Karbanová
Institut klin.a exper. medicíny v Praze OA II Ing. Pavlína Kuchařová
Fakultní nemocnice Hradec Králové OA II Ing. Zdena Kratochvílová
Fakultní nemocnice Ostrava OA II Alena Fickerová
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady OA II Ing. Marta Gajdošíková
Thomayerova nemocnice OA II Jana Protivová
Krajská nemocnice Pardubice OA II Ing. Eva Bartoňová
ÚVN Vojenská fakultní nemocnice Praha OA II Mgr. Jana Soukupová
Revmatologický ústav OA II Ing. Alena Procházková
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. OA II Ing. Dana Boudníková
Fakutní nemocnice Olomouc OA II Eva  Buzková
Kroměřížská nemocnice, a.s. OA II Jana Skácelová