EU ESF OPZ
ÚZIS ČR
 

Referenční síť nemocnic

V roce 2015 byla na základě vícekriteriální analýzy všech nemocnic v ČR vybudovaná referenční síť nemocnic. Vybrané nemocnice pokrývají 4 kategorie z hlediska velikosti a komplexnosti péče. Zástupci páté kategorie vzešlé z metodiky výběru referenčních nemocnic (ZZ s úzkým zaměřením) nejsou v tuto chvíli členy referenční sítě.

V roce 2016 referenční nemocnice podepsaly dodatek ke smlouvě, kde smluvní strany prohlašují, že budou pokračovat ve spolupráci na projektu DRG Restart, a to jejím rozšířením na společnou realizaci projektu „Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR“.

Tabulka 1: Typologie zdravotnických zařízení

Typ ZZ

Dimenze A
Infrastruktura ZZ pro poskytování péče

Dimenze B
Struktura a komplexnost péče (casemix)

Fakultní a velké krajské nemocnice

Komplexní infrastruktura

Vyvážená struktura a kompletní rozsah péče

ZZ vysoce
specializované péče

Komplexní infrastruktura

Vysoce specializovaná péče

Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí

Vyšší úroveň infrastruktury

Vyvážená struktura a široký rozsah péče

Oblastní nemocnice s nižší komplexností péče

Běžná úroveň infrastruktury

Asymetrická struktura a nižší rozsah péče

 

Tabulka 2: Seznam nemocnic zapojených do referenční sítě

Číslo
ZZ
Kategorie
ZZ
Název
ZZ
Kontaktní osoba
pro DRG Restart
E-mail
NEM01 Fakultní nemocnice v Motole Ing. Jiří Čihař Jiri.Cihar@fnmotol.cz
NEM02 Fakultní nemocnice Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. simanek@fnplzen.cz
NEM03 Fakultní nemocnice Brno Ing. Robert Czékus Czekus.Robert@fnbrno.cz
NEM04 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze JUDr. Vladimír Maxima Vladimir.Maxima@vfn.cz
NEM05 Fakutní nemocnice u svaté Anny Ing. Markéta Geierová marketa.geierova@fnusa.cz
NEM06 Masarykův onkologický ústav, Brno Ing. Radka Černá cerna@mou.cz
NEM07 Nemocnice Na Homolce Ing. Jaroslava Němcová, MBA jaroslava.nemcova@homolka.cz
NEM08 Nemocnice Jihlava, p.o. Ing. Milan Havlík havlikm@nemji.cz
NEM09 Centrum kardiovaskulární a transpl. chir., Brno MUDr. Pavel Andres, MBA pavel@andresovi.cz
NEM10 Krajská nemocnice T. Bati a.s. Ing. Aja Kaszonyiová aja.kaszonyiova@bnzlin.cz
NEM11 Institut klin. a exp. medicíny v Praze Ing. Jaroslav Káňa, MHA Jaroslav.kana@ikem.cz
NEM12 Fakultní nemocnice Hradec Králové Ing. Jitka Šmehlíková smehlikova@fnhk.cz
NEM13 Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Karel Starostka karel.starostka@fno.cz
NEM14 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Ing. Markéta Slavíková, MBA, MHA marketa.slavikova@fnkv.cz
NEM15 Thomayerova nemocnice MUDr. Zdeněk Beneš zdenek.benes@ftn.cz
NEM16 Nemocnice Na Bulovce Eva Furchová eva.furchova@bulovka.cz
NEM18 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Ing. Ladislava Kratochvílová Ladislava.kratochvilova@nempk.cz
NEM19 Nemocnice Blansko Ing. Ivana Kurzová kurzova@nemobk.cz
NEM20 Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a. s. Štěpánka Havlová stepanka.havlova@onmb.cz
NEM21 Městská nemocnice Čáslav MUDR. Martin Novák reditel@nemcaslav.cz
NEM22 Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o. Ing. Tomáš Stejskal stesjkal@nemfm.cz
NEM23 SZZ Krnov, p.o. Ing. Karel Siebert, MBA karel.siebert@nemocnice.opava.cz
NEM24 Ústav hematologie a krevní transfuze, p.o. Ing. Janka Sigačevová janka.sigacevova@uhkt.cz
NEM25 Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Ing. Karel Siebert, MBA karel.siebert@nemocnice.opava.cz
NEM26 Nemocnice Strakonice  a.s. MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA fiala@nemocnice-st.cz
NEM27 Oblastní nemocnice Trutnov  a.s. Ing. Jana Totková totkova.jana@nemtru.cz
NEM28 Ústav pro péči o matku a dítě MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. reditel@upmd.eu
NEM29 ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha Ing. Radim Šenk, MBA radim.senk@uvn.cz
NEM30 Revmatologický ústav MUDr. Jiří Štolfa stolfa@revma.cz
NEM32 MEDITERRA - Sedlčany, s.r.o.  Miloš Opočenský milos.opocensky@mediterra.cz
NEM33 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. Mgr. Tomáš Krajník krajnikt@pnsp.cz
NEM35 Nemocnice Kadaň s.r.o. MUDr. Josef Mašek masek@nemkadan.cz
NEM37 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Ing. Marie Rob marie.rob@hospital-bn.cz
NEM38 Nemocnice Karviná Ráj Ing. Barbora Gilová gilova@nspka.cz
NEM39 Nemocnice Havířov Ing. Barbora Gilová gilova@nspka.cz
NEM40 FN Olomouc Aleš Kotásek ales.kotasek@fnol.cz
NEM41 Klatovská nemocnice, a.s. Ing. František Lešundák lesundak@nemkt.cz
NEM42 Nemocnice Znojmo, p.o. Ing. Petr Šimeček, Ph.D., MBA petr.simecek@nemzn.cz
NEM43 Kroměřížská nemocnice, a.s. MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA lenka.mergenthalova@nem-km.cz