Referenční síť

V roce 2015 byla na základě vícekriteriální analýzy všech nemocnic v ČR vybudovaná referenční síť nemocnic. Vybrané nemocnice pokrývají 4 kategorie z hlediska velikosti a komplexnosti péče. Zástupci páté kategorie vzešlé z metodiky výběru referenčních nemocnic (ZZ s úzkým zaměřením) nejsou v tuto chvíli členy referenční sítě.

V roce 2016 referenční nemocnice podepsaly dodatek ke smlouvě, kde smluvní strany prohlašují, že budou pokračovat ve spolupráci na projektu DRG Restart, a to jejím rozšířením na společnou realizaci projektu „Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR“.

Tabulka 1: Typologie zdravotnických zařízení

Typ ZZ

Dimenze A
Infrastruktura ZZ pro poskytování péče

Dimenze B
Struktura a komplexnost péče (casemix)

Fakultní a velké krajské nemocnice

Komplexní infrastruktura

Vyvážená struktura a kompletní rozsah péče

ZZ vysoce
specializované péče

Komplexní infrastruktura

Vysoce specializovaná péče

Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí

Vyšší úroveň infrastruktury

Vyvážená struktura a široký rozsah péče

Oblastní nemocnice s nižší komplexností péče

Běžná úroveň infrastruktury

Asymetrická struktura a nižší rozsah péče

 

Tabulka 2: Seznam nemocnic zapojených do referenční sítě

Číslo
ZZ
Kategorie
ZZ
Název ZZ Kontaktní osoba pro DRG Restart
NEM01 Fakultní nemocnice v Motole Ing. Jiří Čihař
NEM02 Fakultní nemocnice Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
NEM03 Fakultní nemocnice Brno Ing. Robert Czékus
NEM04 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze JUDr. Vladimír Maxima
NEM05 Fakutní nemocnice u svaté Anny Ing. Markéta Geierová
NEM06 Masarykův onkologický ústav, Brno Ing. Radka Černá
NEM07 Nemocnice Na Homolce Ing. Jaroslava Němcová, MBA
NEM08 Nemocnice Jihlava, p.o. Ing. Milan Havlík
NEM09 Centrum kardiovaskulární a transpl. chir., Brno MUDr. Pavel Andres, MBA
NEM11 Institut klin. a exp. medicíny v Praze Ing. Jaroslav Káňa, MHA
NEM12 Fakultní nemocnice Hradec Králové Ing. Jitka Šmehlíková
NEM13 Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Karel Starostka
NEM14 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Ing. Markéta Slavíková, MBA, MHA
NEM15 Thomayerova nemocnice MUDr. Zdeněk Beneš
NEM16 Nemocnice Na Bulovce Eva Furchová
NEM18 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Ing. Ladislava Kratochvílová
NEM20 Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a. s. Štěpánka Havlová
NEM21 Městská nemocnice Čáslav MUDR. Martin Novák
NEM22 Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o. Ing. Tomáš Stejskal
NEM23 SZZ Krnov, p.o. Ing. Karel Siebert, MBA
NEM24 Ústav hematologie a krevní transfuze, p.o. Ing. Janka Sigačevová
NEM25 Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Ing. Karel Siebert, MBA
NEM26 Nemocnice Strakonice  a.s. MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA
NEM27 Oblastní nemocnice Trutnov  a.s. Ing. Jana Totková
NEM28 Ústav pro péči o matku a dítě MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
NEM29 ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha Ing. Radim Šenk, MBA
NEM30 Revmatologický ústav MUDr. Jiří Štolfa
NEM32 MEDITERRA - Sedlčany, s.r.o.  Miloš Opočenský
NEM33 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. Mgr. Tomáš Krajník
NEM35 Nemocnice Kadaň s.r.o. MUDr. Josef Mašek
NEM37 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Ing. Marie Rob
NEM38 Nemocnice Karviná Ráj Ing. Barbora Gilová
NEM39 Nemocnice Havířov Ing. Barbora Gilová
NEM40 FN Olomouc Aleš Kotásek
NEM41 Klatovská nemocnice, a.s. Ing. František Lešundák
NEM42 Nemocnice Znojmo, p.o. Ing. Petr Šimeček, Ph.D., MBA
NEM43 Kroměřížská nemocnice, a.s. MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA