Plánované výstupy

Metodika vývoje klasifikačního systému hospitalizačních případů DRG, složená z následujících částí:

 • Taxonomie klasifikačního systému,
 • Strukturální prvky klasifikačního systému,
 • Metodika návrhu taxonomických jednotek klasifikačního systému,
 • Metodika kultivace klasifikačního systému

Metodika pro oceňování hospitalizačních případů, členěná na:

 • Základní principy
 • Pracoviště zdravotnického zařízení
 • Evidence zdrojů zdravotnického zařízení
 • Sběr dat z referenčních nemocnic

Metodika pro výpočet relativních vah:

 • Datová kontrola pro výpočet relativních vah
 • Pravidla pro měření výkonnosti prediktivní síly klasifikačního systému
 • Výpočet relativních vah

Metodická kultivace procesu vykazování, v členění:

 • Doporučené workflow procesu vykazování zdravotních služeb
 • Doporučená sada validačních pravidel a jejich implementace

Klasifikace hospitalizačních procedur, členěná na:

 • Stručný popis vybraných zahraničních klasifikací
 • Analýza možných řešení nahrazení klasifikační části Seznamu zdravotních výkonů
 • Základní principy české Klasifikace procedur

Pravidla pro kódování zdravotních služeb v klasifikačním systému DRG, složená z:

 • Kódovací proces
 • Pravidla kódování
 • Směrnice pro kódování diagnóz

Metodika sestavení hospitalizačního případu v systému DRG, složená z:

 • Definice hospitalizačního případu
 • Obsahová náplň hospitalizačního případu