Klasifikační systém CZ-DRG

Vítejte na webovém portálu klasifikačního systému CZ-DRG!

Vytvoření webového portálu s klasifikačními pravidly pro zařazení hospitalizačních případů do jednotlivých úrovní systému CZ-DRG je primárně motivováno snahou zpřístupnit tato pravidla širokému spektru uživatelů a zájemců.

V budoucnu bude možné využít webový portál i pro online zařazení hospitalizačního případu do DRG báze a skupiny dle algoritmu CZ-DRG.

Přihlásit