Klasifikační systém CZ-DRG

Analýzy a publikace

V sekci Analýzy a publikace budou zveřejňovány publikace týkající se klasifikačního systému CZ-DRG a analytické výstupy umožňující uživateli hodnotit četnost a nákladovost jednotlivých DRG bází a skupin, případně zastoupení významných faktorů, které jsou součástí vykazování akutní lůžkové péče v ČR.

Přihlásit