Klasifikační systém CZ-DRG

Datové zdroje pro návrh klasifikačních pravidel

Vývoj klasifikačního systému CZ-DRG vychází z datových zdrojů ÚZIS ČR, které jsou interní součástí systému Národního zdravotního informačního systému nebo byly ÚZIS ČR poskytnuty v rámci plnění projektu DRG Restart. Jedná se o následující informační zdroje:

Přihlásit