Klasifikační systém CZ-DRG

Definiční listy

Cílem definičního manuálu CZ-DRG je veřejně publikovat klasifikační pravidla pro zařazení hospitalizačních případů do DRG bází a potažmo výsledných DRG skupin. Pro dosažení definičního listu konkrétní DRG báze můžete použít cestu vyššími úrovněmi systému CZ-DRG (Průvodce CZ-DRG) nebo můžete danou DRG bázi vyhledat s využitím jejího kódu nebo klíčových slov a charakteristik (Vyhledávání v CZ-DRG).

Stav návrhu CZ-DRG k 25. 10. 2017. Jedná se o ucelenou definici klasifikačních pravidel systému CZ-DRG, která již prošla recenzí významných odborných společností ČR. Návrh je možno stále připomínkovat, v průběhu roku 2017 bude docházet k dílčím změnám na základě výsledků oponentury.

Vyhledávání napříč klasifikačním systémem CZ-DRG
Zvolte způsob:

Přihlásit