Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 00-I03 Transplantace jater

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 00-I03 zahrnuje hospitalizační případy, v rámci kterých došlo k transplantaci jater. Případy jsou do této DRG báze klasifikovány bez ohledu na hlavní diagnózu (indikaci) pouze na základě vykázaného kritického výkonu pro transplantaci. Mimo jiné jsou do této DRG báze klasifikovány i veškeré případy s transplantací jater a umělou plicní ventilací (bez ohledu na délku). Pro tuto DRG bázi jsou na základě délky umělé plicní ventilace, současné transplantace ledvin nebo slinivky a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací definovány 3 DRG skupiny.

Typ DRG báze I — Terapeutická invazivní
Priorita báze v rámci MDC 3
Počet DRG skupin 4
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 00-A01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

  • | Kritické výkony - transplantace jater
    • 51341TRANSPLANTACE JATER
Přihlásit