Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 00-M03 Umělá plicní ventilace 505–1008 hodin (22–42 dní)

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 00-M03 zahrnuje hospitalizační případy, v rámci kterých byli pacienti 22 až 42 dní připojeni na umělé plicní ventilaci. Pro tuto DRG bázi jsou na základě potenciální příslušnosti případu do DRG bází MDC 01 až MDC 23, tedy s pominutím umělé plicní ventilace, definovány 4 DRG skupiny.

Typ DRG báze M — Terapeutická miniinvazivní
Priorita báze v rámci MDC 9
Počet DRG skupin 4
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 00-B01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

  • | Délka ventilace (v hodinách)
    • 505 — 1008
Přihlásit