Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 00-M08 Autologní transplantace krvetvorných buněk pro mnohočetný myelom

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 00-M08 zahrnuje hospitalizační případy, v rámci kterých byla provedena autologní transplantace krvetvorných buněk pro mnohočetný myelom. Pro tuto DRG bázi jsou na základě skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací definovány 2 DRG skupiny.

Typ DRG báze M — Terapeutická miniinvazivní
Priorita báze v rámci MDC 14
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 00-A02
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - mnohočetný myelom
  • C900Mnohočetný myelom
  • C901Plazmocelulární leukemie
  • C902Extramedulární plazmocytom
  • C903Solitární plazmocytom
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - autologní transplantace krvetvorných buněk
  • 22211TRANSPLANTACE AUTOLOGNÍ KOSTNÍ DŘENĚ, ROZMRAZENÍ A APLIKACE DO CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO KATÉTRU
Přihlásit