Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 00-M09 Autologní transplantace krvetvorných buněk pro nehematologické onemocnění

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 00-M09 zahrnuje hospitalizační případy, v rámci kterých byla provedena autologní transplantace krvetvorných buněk pro nehematologickou indikaci. Do této DRG báze spadají veškeré autologní transplantace z jiných indikací než pokrývají DRG báze 00-M07 a 00-M08. Pro tuto DRG bázi jsou na základě věku pacienta definovány 2 DRG skupiny.

Typ DRG báze M — Terapeutická miniinvazivní
Priorita báze v rámci MDC 15
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 00-A02
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

  • | Kritické výkony - autologní transplantace krvetvorných buněk
    • 22211TRANSPLANTACE AUTOLOGNÍ KOSTNÍ DŘENĚ, ROZMRAZENÍ A APLIKACE DO CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO KATÉTRU
Přihlásit