Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 00-M11 Separace krvetvorných buněk pro autologní transplantaci při nehematologickém onemocnění

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 00-M11 zahrnuje hospitalizační případy, v rámci kterých byla provedena separace krvetvorných buněk pro plánovanou autologní transplantaci z důvodu nehematologické indikace. Do této DRG báze spadají veškeré separace krvetvorných buněk z jiných indikací než pokrývá DRG báze 00-M10. Pro tuto DRG bázi je definována pouze jedna DRG skupina.

Typ DRG báze M — Terapeutická miniinvazivní
Priorita báze v rámci MDC 17
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 00-A02
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Kritické výkony - separace krvetvorných buněk
  • 22365ODBĚR PERIFERNÍCH KMENOVÝCH BUŇEK
  • 96175FILTRACE KOSTNÍ DŘENĚ PRO ALLOGENNÍ A AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACI
  • 96177SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ PŘI ABO INKOMPATIBILITĚ DÁRCE A PŘÍJEMCE
  • 96179SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ PRO AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACI
  • 96183KRYOKONZERVACE AUTOLOGNÍ KOSTNÍ DŘENĚ PROGRAMOVANÝM ZMRAZENÍM NA TEPLOTU TEKUTÉHO DUSÍKU
Přihlásit