Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG kategorie 00-A01 Transplantace orgánů

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 00-A01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů, u kterých došlo k transplantaci jednoho či více orgánů. Jednotlivé DRG báze této kategorie zohledňují jak hospitalizační případy, v rámci kterých je orgán transplantován, tak případy, kdy pacient s již transplantovaným orgánem je hospitalizován pro kontrolní biopsii, nebo případy, kdy je pacient přijat pro rejekci transplantovaného orgánu.

Přihlásit