Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG kategorie 00-B01 Ekonomicky náročné výkony nesouvisející s hlavní diagnózou

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 00-B01 zahrnuje hospitalizační případy, v rámci nichž pacient strávil 5 a více dnů na umělé plicní ventilaci, aniž by se přitom jednalo o standardní součást péče související s primární příčinou hospitalizace pacienta.

Přihlásit