Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 01-C02 Trombolýza pomocí rt-PA pro cerebrovaskulární onemocnění

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 01-C02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s cerebrovaskulárním onemocněním, u kterých byla provedena trombolýza pomocí rt-PA. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny na základě závažnosti hlavní diagnózy a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze C — Terapeutická – podání cílené léčby (biologické, imunologické, cytostatik)
Priorita báze v rámci MDC 20
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 01-F09, 01-F10, 01-F12
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - ischemické cévní mozkové příhody
  • G450Syndrom vertebro-bazilární arterie
  • G451Syndrom arterie karotické (hemisferický)
  • G452Syndromy přívodných mozkových tepen mnohočetné a oboustranné
  • G458Jiné přechodné mozkové ischemické záchvaty
  • G459Přechodný mozkový ischemický záchvat NS
  • I630Mozkový infarkt způs.trombózou přívodných mozkových tepen
  • I631Mozkový infarkt způs.embolií přívodných mozkových tepen
  • I632Mozkový infarkt způs.neurč.okluzí nebo stenózou přívod.mozk. tepen
  • I633Mozkový infarkt způs.trombózou mozkových tepen
  • I634Mozkový infarkt způs.embolií mozkových tepen
  • I635Mozkový infarkt způs.neurč.okluzí nebo stenózou mozkových tepen
  • I636Mozkový infarkt způs.mozkovou žilní trombózou, nehnisavou
  • I638Jiný mozkový infarkt
  • I639Mozkový infarkt NS
  • I64Cévní mozková příhoda, neurčená jako krvácení nebo infarkt
 • | Hlavní diagnózy - intracerebrální krvácení (netraumatické)
  • I610Intracerebrální krvácení do hemisféry, podkorové
  • I611Intracerebrální krvácení do hemisféry, korové
  • I612Intracerebrální krvácení do hemisféry NS
  • I613Intracerebrální krvácení do mozkového kmene
  • I614Intracerebrální krvácení do mozečku
  • I615Intracerebrální krvácení do mozkových komor
  • I616Intracerebrální krvácení mnohočetně lokalizované
  • I618Jiné intracerebrální krvácení
  • I619Intracerebrální krvácení NS
  • P520Nitrokomorové (neúrazové) krvácení I.st.u plodu a novorozence
  • P521Nitrokomorové (neúrazové) krvácení II.st.u plodu a novorozence
  • P522Nitrokomorové (neúrazové) krvácení III.st.u plodu a novorozence
  • P523Neurčené nitrokomorové (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
  • P524Nitromozkové (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
  • P526Krvácení u plodu a novorozence (neúraz.) do mozeč., zadní jámy lebeční
 • | Hlavní diagnózy - jiná cévní onemocnění mozku a míchy
  • G08Flebitida a tromboflebitida intrakraniální a intraspinální
  • G460Syndrom střední tepny mozkové (a.cerebralis media) (I66.0+)
  • G461Syndrom přední tepny mozkové (art.cerebralis ant.) (I66.1+)
  • G462Syndrom zadní tepny mozkové (art.cerebralis post.) (I66.2+)
  • G463Syndrom cévního postižení mozkového kmene (I60-I67+)
  • G464Syndrom cévního postižení mozečku (I60-I67+)
  • G465Čistý motorický lakunární syndrom (I60-I67+)
  • G466Čistý sensorický lakunární syndrom (I60-I67+)
  • G467Jiné lakunární syndromy (I60-I67+)
  • G468Jiné cévní sy mozku při cerebrovaskulárních nemocech (I6O-I67+)
  • I650Okluze a stenóza tepny vertebrální
  • I651Okluze a stenóza tepny bazilární
  • I652Okluze a stenóza krkavice (karotidy)
  • I653Mnohoč.a oboustranná okluze a stenóza přívod.mozkových tepen
  • I658Okluze a stenóza jiné přívodné mozkové tepny
  • I659Okluze a stenóza neurčené přívodné mozkové tepny
  • I660Okluze a stenóza střední mozkové tepny
  • I661Okluze a stenóza přední mozkové tepny
  • I662Okluze a stenóza zadní mozkové tepny
  • I663Okluze a stenóza mozečkových tepen
  • I664Mnohočetná nebo oboustranná okluze a stenóza mozkových tepen
  • I668Okluze a stenóza jiné mozkové tepny
  • I669Okluze a stenóza neurčené mozkové tepny
  • I670Natržení (disekce) mozkových tepen, bez roztržení
  • I671Mozkové aneuryzma - výduť, bez roztržení
  • I672Mozková ateroskleróza
  • I673Progresivní cévní leukoencefalopatie
  • I674Hypertenzní encefalopatie
  • I675Nemoc moyamoya
  • I676Nehnisavá trombóza nitrolebního žilního systému
  • I677Mozková arteritida, NJ
  • I678Jiná určená cévní onemocnění mozku
  • I679Cévní onemocnění mozku NS
  • I680Mozková amyloidní angiopatie (E85.-+)
  • I681Mozková arteritida při infekčních a parazitárních nemocech
  • I682Mozková arteritida při jiných nemocech ZJ
  • I688Jiná cévní onemocnění mozku při nemocech ZJ
  • I725Aneuryzma a disekce jiných přívodných mozkových tepen
  • I726Aneuryzma a disekce vertebrální tepny
 • a zároveň
 • | Zvlášť účtované léčivé přípravky - altepláza
  • 0093649ACTILYSE
  • 0093650ACTILYSE
Přihlásit