Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 01-K03 Epilepsie

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 01-K03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s epilepsií, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi je definováno 6 DRG skupin dle délky připojení na umělou plicní ventilaci, závažnosti hlavní diagnózy, věku a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze K — Terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 33
Počet DRG skupin 6
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 01-F01
Pro tuto DRG bázi je definováno 6 DRG skupin:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - epilepsie
  • G400Idiopatická epilepsie a epil. sy příbuz. lokal. se záchv. lok. začátku
  • G401Symptom.epil. a epil. sy příbuz. lokal.s jednotl. parciál. záchvaty
  • G402Symptom. epil. a epil. sy příbuz. lokal. s komplexem parciál. záchvatů
  • G403Generalizovaná idiopatická epilepsie a epileptické syndromy
  • G404Jiná generalizovaná epilepsie a epileptické syndromy
  • G405Zvláštní epileptické syndromy
  • G406Záchvaty grand mal (s nebo bez petit mal) NS
  • G407Petit mal bez záchvatů grand mal NS
  • G408Jiná epilepsie
  • G409Epilepsie NS
  • G410Grand mal-status epilepticus
  • G411Petit mal - status epilepticus
  • G412Staus epilepticus parciálních záchv. s komplexní symptomatologií
  • G418Jiný status epilepticus
  • G419Status epilepticus NS
Přihlásit