Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG kategorie 02-F04 Glaukom

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 02-F04 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu glaukomu. Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - glaukom
  • H400 Glaukom suspektní
  • H401 Primární glaukom otevřeného úhlu
  • H402 Primární glaukom uzavřeného úhlu
  • H403 Sekundární glaukom po úrazech oka
  • H404 Sekundární glaukom po zánětu oka
  • H405 Sekundární glaukom po jiném očním onemocnění
  • H406 Sekundární glaukom po léčivech
  • H408 Jiný glaukom
  • H409 Glaukom NS
  • H420 Glaukom při nem. endokrinních, poruchách výživy a přeměny látek ZJ
  • H428 Glaukom při jiných nemocech ZJ
Přihlásit