Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 05-I29 Vytvoření nebo úprava A-V zkratu

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 05-I29 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním periferních tepen, u kterých byl vytvořen, upraven nebo zrušen A-V zkrat. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze I — Terapeutická invazivní
Priorita báze v rámci MDC 37
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 05-F09
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy periferních tepen
  • I7010Ateroskleróza ledvinné - renální - tepny, bez gangrény
  • I7011Ateroskleróza ledvinné - renální - tepny, s gangrénou
  • I7020Ateroskleróza končetinových tepen, bez gangrény
  • I7021Ateroskleróza končetinových tepen, s gangrénou
  • I7080Ateroskleróza jiných tepen, bez gangrény
  • I7081Ateroskleróza jiných tepen, s gangrénou
  • I7090Generalizovaná a neurčená ateroskleróza, bez gangrény
  • I7091Generalizovaná a neurčená ateroskleróza, s gangrénou
  • I720Aneuryzma a disekce krční tepny (karotidy)
  • I721Aneuryzma a disekce tepny horní končetiny
  • I722Aneuryzma a disekce ledvinné - renální - tepny
  • I723Aneuryzma a disekce pánevní tepny
  • I724Aneuryzma a disekce tepny dolní končetiny
  • I728Aneuryzma a disekce jiných určených tepen
  • I729Aneuryzma a disekce neurčené lokalizace
  • I730Raynaudův syndrom
  • I731Trombangiitis obliterans [Buergerova]
  • I738Jiné určené nemoci periferních cév
  • I739Nemoc periferních cév NS
  • I742Embolie a trombóza tepen horních končetin
  • I743Embolie a trombóza tepen dolních končetin
  • I744Embolie a trombóza tepen končetin NS
  • I745Embolie a trombóza pánevní tepny
  • I748Embolie a trombóza jiných tepen
  • I749Embolie a trombóza neurčené tepny
  • I770Arteriovenózní píštěl, získaná
  • I771Zúžení - striktura - tepny
  • I772Roztržení - ruptura - tepny
  • I773Tepenná fibromuskulární dysplazie
  • I774Syndrom komprese tepny břišní
  • I775Nekróza tepny
  • I778Jiná určená onemocnění tepen a tepének
  • I779Onemocnění tepen a tepének NS
  • I780Dědičná hemoragická teleangiektázie
  • I788Jiné nemoci vlásečnic
  • I789Nemoc vlásečnic NS
  • I792Periferní angiopatie při nemocech ZJ
  • I798Jiná onemocnění tepen, tepének a vlásečnic při nemocech ZJ
  • K763Infarkt jater
  • M318Jiné určené nekrotizující vaskulopatie
  • N280Ischemie a infarkt ledviny
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - vytvoření nebo úprava A-V zkratu
  • 07520(DRG) VYTVOŘENÍ A-V SHUNTU - PRIMOOPERACE
  • 07521(DRG) VYTVOŘENÍ A-V SHUNTU PROTÉZOU
  • 07522(DRG) REANASTOMOSA A-V SHUNTU
  • 07523(DRG) TROMBECTOMIE A-V SHUNTU
  • 07524(DRG) ZRUŠENÍ A-V SHUNTU
  • 07525(DRG) KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ PROTETICKÉHO A-V SHUNTU
  • 07526(DRG) EXTIRPACE ANEURYZMATU SHUNTU
  • 07527(DRG) JINÝ VÝKON NA SHUNTU
  • 54210VYTVOŘENÍ NEBO ZRUŠENÍ A-V PÍŠTĚLE
Přihlásit