Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

MDC 09 Nemoci a poruchy kůže, podkožní tkáně a prsu

Postavení MDC ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list MDC

MDC 09 představuje jednu z orgánově specifických MDC a zahrnuje pacienty hospitalizované pro nemoci a poruchy kůže, podkožní tkáně a prsu. Hospitalizační případ je klasifikován do MDC 09 tehdy, pokud se jeho hlavní diagnóza nachází v seznamu přípustných diagnóz pro tuto MDC (viz seznam na konci stránky). Výjimku tvoří hospitalizační případy novorozenců do 28 dní věku (tyto případy jsou zařazeny do MDC 15), dále pak případy pacientů s diagnostikovaným polytraumatem (tyto případy jsou zařazeny do MDC 25), provedenou transplantací orgánu, krvetvorných buněk nebo s umělou plicní ventilací 5 a více dní, která není součástí standardní péče o pacienta s daným onemocněním (tyto případy jsou zařazeny do MDC 00). V systému CZ-DRG je pro MDC 09 navrženo celkem 22 DRG kategorií definovaných na základě lokalizace a charakteru onemocnění a 41 DRG bází, jejichž hlavním znakem je především klinická a terapeutická podobnost a 75 DRG skupin odrážejících specifika léčby konkrétního pacienta.

Tato MDC zahrnuje následující DRG báze a DRG kategorie:

sbalit vše rozbalit vše

sbalit vše rozbalit vše

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této MDC.

 • | Hlavní diagnózy
  • A067 Kožní amébóza
  • A184 TBC kůže a podkožního vaziva
  • A220 Kožní antrax
  • A311 Kožní mykobakteriální infekce
  • A363 Kožní záškrt
  • A422 Cervikofaciální aktinomykóza
  • A431 Kožní nokardióza
  • A46 Růže - erysipelas
  • A513 Sekundární syfilis kůže a sliznic
  • A630 Anogenitální (venerické) bradavice
  • A660 Počáteční frambéziové poškození
  • A661 Mnohočetné frambéziové papilomy a vlhké kožní afekce
  • A662 Jiná čerstvá frambéziová poškození kůže
  • A663 Hyperkeratóza při frambézii
  • A664 Frambéziová gumata a vředy
  • A665 Gangóza
  • A670 Časné léze pinty
  • A671 Středně pokročilé léze pinty
  • A673 Smíšená poškození při pintě
  • B000 Herpetický ekzém - eczema herpeticum
  • B001 Vezikulární dermatitida, původce: virus Herpes simplex
  • B008 Jiné formy herpetické infekce, původce: virus Herpes simplex
  • B009 Infekční onemocnění, původce: virus Herpes simplex NS
  • B029 Herpes zoster bez komplikací
  • B07 Virové bradavice
  • B081 Molluscum contagiosum
  • B350 Mykóza vousů a vlasů - Tinea barbae a tinea capitis
  • B351 Tinea nehtů
  • B352 Tinea ruky
  • B353 Tinea nohy
  • B354 Tinea trupu
  • B355 Tinea imbricata
  • B356 Tinea stehen a pohlavních orgánů
  • B358 Jiné dermatofytózy
  • B359 Dermatofytóza NS
  • B360 Pityriasis versicolor
  • B361 Tinea nigra
  • B362 Bílá piedra
  • B363 Černá piedra
  • B368 Jiné určené povrchové mykózy
  • B369 Povrchová mykóza NS
  • B372 Kandidóza kůže a nehtů
  • B421 Lymfokutánní sporotrichóza
  • B427 Diseminovaná sporotrichóza
  • B428 Jiné formy sporotrichózy
  • B429 Sporotrichóza NS
  • B430 Kožní chromomykóza
  • B432 Podkožní feomykotický absces a cysta
  • B452 Kožní kryptokokóza
  • B463 Kožní mukormykóza
  • B551 Kožní leishmanióza
  • B552 Kožní a slizniční (mukokutánní) leishmanióza
  • B653 Cerkariová dermatitida
  • B850 Zavšivení - pediculosis, původce: Pediculus humanus capitis
  • B851 Zavšivení - pediculosis, původce: Pediculus humanus corporis
  • B852 Zavšivení - pediculosis NS
  • B853 Napadení vší muňkou - phthiriasis
  • B854 Smíšená pediculosis a phthiriasis
  • B86 Svrab - scabies
  • B870 Kožní myióza
  • B871 Raná myióza
  • B872 Oční myióza
  • B873 Nosohltanová myióza
  • B874 Ušní myióza
  • B878 Myióza jiných lokalizací
  • B879 Myióza NS
  • B880 Jiná akarióza (napadení roztoči)
  • B881 Tungiasis (napadení písečnou blechou)
  • B882 Jiná napadení členovci
  • B883 Zevní hirudinióza
  • B888 Jiná napadení určenými ektoparazity
  • B889 Napadení ektoparazity NS
  • C430 Zhoubný melanom rtu
  • C432 Zhoubný melanom ucha a zevního zvukovodu
  • C433 Zhoubný melanom jiných a neurčených částí obličeje
  • C434 Zhoubný melanom vlasové části hlavy a krku
  • C435 Zhoubný melanom trupu
  • C436 Zhoubný melanom horní končetiny včetně ramene
  • C437 Zhoubný melanom dolní končetiny včetně kyčle
  • C438 Zhoubný melanom přesahující kůži
  • C439 Zhoubný melanom kůže NS
  • C440 Jiný ZN - kůže rtu
  • C442 Jiný ZN - kůže ucha a zevního zvukovodu
  • C443 Jiný ZN - kůže jiných a neurčených částí obličeje
  • C444 Jiný ZN - kůže vlasové části hlavy a krku
  • C445 Jiný ZN - kůže trupu
  • C446 Jiný ZN - kůže horní končetiny, včetně ramene
  • C447 Jiný ZN - kůže dolní končetiny, včetně kyčle
  • C448 Jiný ZN - léze přesahující kůži
  • C449 Zhoubný novotvar kůže NS
  • C460 Kaposiho sarkom kůže
  • C461 Kaposiho sarkom měkké tkáně
  • C467 Kaposiho sarkom jiných lokalizací
  • C468 Kaposiho sarkom mnohočetných orgánů
  • C469 Kaposiho sarkom NS
  • C500 ZN - bradavka - mamilla a dvorec - areola
  • C501 ZN - střední část prsu
  • C502 ZN - horní vnitřní kvadrant prsu
  • C503 ZN - dolní vnitřní kvadrant prsu
  • C504 ZN - horní zevní kvadrant prsu
  • C505 ZN - dolní zevní kvadrant prsu
  • C506 ZN - axilární část prsu
  • C508 ZN - léze přesahující prs
  • C509 ZN - prs NS
  • C792 Sekundární ZN kůže
  • D030 Melanoma in situ rtu
  • D032 Melanoma in situ ucha a zevního zvukovodu
  • D033 Melanoma in situ jiných a neurčených částí obličeje
  • D034 Melanoma in situ vlasové části hlavy a krku
  • D035 Melanoma in situ trupu
  • D036 Melanoma in situ horní končetiny, včetně ramene
  • D037 Melanoma in situ dolní končetiny, včetně boku
  • D038 Melanoma in situ jiných lokalizací
  • D039 Melanoma in situ NS
  • D040 Ca.in situ - kůže rtu
  • D042 Ca.in situ - kůže ucha a zevního zvukovodu
  • D043 Ca.in situ - kůže jiných a neurčených částí obličeje
  • D044 Ca.in situ - kůže vlasové části hlavy a krku
  • D045 Ca.in situ - kůže trupu
  • D046 Ca.in situ - kůže horní končetiny, včetně ramene
  • D047 Ca.in situ - kůže dolní končetiny, včetně boku
  • D048 Ca.in situ - kůže jiných lokalizací
  • D049 Ca.in situ - kůže NS
  • D050 Lobulární carcinoma in situ
  • D051 Intraduktální carcinoma in situ
  • D057 Jiné carcinoma in situ prsu
  • D059 Carcinoma in situ prsu NS
  • D170 Nezh.lipomat.novotvar kůže a podkožní tkáně hlavy, obličeje a krku
  • D171 Nezh.lipomat.novotvar kůže a podkožní tkáně trupu
  • D172 Nezh.lipomat.novotvar kůže a podkožní tkáně končetin
  • D173 Nezh.lipomat.novotvar kůže a podkož.tkáně jiných a neurč.lokalizací
  • D179 Nezhoubný lipomatózní novotvar neurčené lokalizace
  • D180 Hemangiom kterékoliv lokalizace
  • D220 Melanocytový névus rtu
  • D222 Melanocytový névus ucha a zevního zvukovodu
  • D223 Melanocytový névus jiné a neurčené části obličeje
  • D224 Melanocytový névus vlasové části hlavy a krku
  • D225 Melanocytový névus trupu
  • D226 Melanocytové névy horní končetiny včetně ramene
  • D227 Melanocytové névy dolní končetiny včetně kyčle
  • D229 Melanocytové névy NS
  • D230 Jiné nezhoubné novotvary kůže rtu
  • D232 Jiné nezhoubné novotvary kůže ucha a zevního zvukovodu
  • D233 Jiné nezhoubné novotvary kůže jiných a neurčených částí obličeje
  • D234 Jiné nezhoubné novotvary kůže vlasové části hlavy a krku
  • D235 Jiné nezhoubné novotvary kůže trupu
  • D236 Jiné nezhoubné novotvary kůže horní končetiny, včetně ramene
  • D237 Jiné nezhoubné novotvary kůže dolní končetiny, včetně boku
  • D239 Jiné nezhoubné novotvary kůže NS
  • D24 Nezhoubné novotvary prsu
  • D485 Novotvar NNCH - kůže
  • D486 Novotvar NNCH - prs
  • I781 Névus, nenádorový
  • I890 Lymfedém, NJ
  • I891 Lymfangitida - zánět mízních cév
  • I972 Postmasektomický lymfedém
  • L00 Stafylokokový puchýřnatý kožní syndrom
  • L010 Impetigo [kterékoliv lokalizace] [kterýmkoliv organizmem]
  • L011 Impetiginizace jiných dermatóz
  • L020 Kožní absces, furunkl a karbunkl obličeje
  • L021 Kožní absces, furunkl a karbunkl krku
  • L022 Kožní absces, furunkl a karbunkl trupu
  • L023 Kožní absces, furunkl a karbunkl hýždě
  • L024 Kožní absces, furunkl a karbunkl končetiny
  • L028 Kožní absces, furunkl a karbunkl jiných lokalizací
  • L029 Kožní absces, furunkl a karbunkl NS
  • L030 Flegmóna - celulitida - prstů ruky a nohy
  • L031 Flegmóna - celulitida - jiných částí končetin
  • L032 Flegmóna - celulitida - obličeje
  • L033 Flegmóna - celulitida - trupu
  • L038 Flegmóna - celulitida - jiných lokalizací
  • L039 Flegmóna - celulitida NS
  • L080 Pyoderma
  • L081 Erythrasma
  • L088 Jiné určené místní infekce kůže a podkožního vaziva
  • L089 Místní infekce kůže a podkožního vaziva NS
  • L100 Pemphigus vulgaris
  • L101 Pemphigus vegetans
  • L102 Pemphigus foliaceus
  • L103 Brazilský pemfigus [Fogo selvagemi]
  • L104 Pemphigus erythematosus
  • L105 Pemfigus způsobený léčivy
  • L108 Jiný pemfigus
  • L109 Pemfigus NS
  • L110 Získaná keratosis follicularis
  • L111 Přechodná akantolytická dermatóza [Groverova]
  • L118 Jiná určená akantolytická onemocnění
  • L119 Akantolytické onemocnění NS
  • L120 Bulózní pemfigoid
  • L121 Jizevnatý pemfigoid
  • L122 Chronické puchýřnaté onemocnění v dětství
  • L123 Získaná epidermolysis bullosa
  • L128 Jiný pemfigoid
  • L129 Pemfigoid NS
  • L130 Dermatitis herpetiformis (herpetiformní dermatitida)
  • L131 Dermatitis pustulosa subcornealis
  • L138 Jiná určená bulózní onemocnění
  • L139 Bulózní onemocnění NS
  • L14 Puchýřnatá onemocnění při nemocech ZJ
  • L200 Besnierovo prurigo
  • L208 Jiná atopická dermatitida
  • L209 Atopická dermatitida NS
  • L210 Seborea - seborrhoea - hlavy
  • L211 Seboroická dětská dermatitida
  • L218 Jiná seboroická dermatitida
  • L219 Seboroická dermatitida NS
  • L22 Plenková [slintáková] dermatitida
  • L230 Alergická kontaktní dermatitida způsobená kovy
  • L231 Alergická kontaktní dermatitida způsobená adhezivy
  • L232 Alergická kontaktní dermatitida způsob. kosmetickými přípravky
  • L233 Alergická kontaktní dermatitida způsobená léčivy ve styku s kůží
  • L234 Alergická kontaktní dermatitida způsobená barvivy
  • L235 Alergická kontaktní dermatitida způsob. jinými chemickými produkty
  • L236 Alergická kontaktní dermatitida způsob. potravinami ve styku s kůží
  • L237 Alergická kontaktní dermatitida způsobená rostlinami
  • L238 Alergická kontaktní dermatitida způsobená jinými činiteli
  • L239 Alergická kontaktní dermatitida, neurčené příčiny
  • L240 Kontaktní dermatitida způsobená čistícími a pracovními prostředky
  • L241 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená oleji a tuky
  • L242 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená rozpouštědly
  • L243 Kontaktní dermatitida způsobená kosmetickými přípravky
  • L244 Kontaktní dermatitida způsobená léčivy ve styku s kůží
  • L245 Kontaktní dermatitida způsobená jinými chemickými prostředky
  • L246 Kontaktní dermatitida způsobená potravinami ve styku s kůží
  • L247 Kontaktní dermatitida způsobená rostlinami
  • L248 Kontaktní dermatitida způsobená jinými činiteli
  • L249 Kontaktní dermatitida z podráždění, neurčené příčiny
  • L250 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená kosmetickými přípravky
  • L251 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená léčivy ve styku s kůží
  • L252 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená barvivy
  • L253 Neurčená kontaktní dermatitida způsob. jinými chemickými produkty
  • L254 Neurčená kontaktní dermatitida způsob. potravinami ve styku s kůží
  • L255 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená rostlinami
  • L258 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená jinými činiteli
  • L259 Neurčená kontaktní dermatitida, neurčené příčiny
  • L26 Exfoliativní dermatitida
  • L270 Generalizovaná kožní erupce způsobená drogami a léky
  • L271 Lokalizovaná kožní erupce způsobená drogami a léky
  • L272 Dermatitida způsobená požitou potravou
  • L278 Dermatitida způsobená jinými látkami přijatými vnitřně
  • L279 Dermatitida způs. neurč. látkou přijatou vnitřně
  • L280 Lichen simplex chronicus
  • L281 Prurigo nodulární
  • L282 Jiné prurigo
  • L290 Svědění řiti - pruritus ani
  • L298 Jiný pruritus
  • L299 Pruritus NS
  • L300 Dermatitida numulární - penízková
  • L301 Dyshidrosis [pompholyx]
  • L302 Kožní autosenzibilizace
  • L303 Infekční dermatitida
  • L304 Opruzení s erytémem - erythema intertrigo
  • L305 Pityriasis alba
  • L308 Jiná určená dermatitida
  • L309 Dermatitida NS
  • L400 Běžná lupénka - psoriasis vulgaris
  • L401 Psoriáza generalizovaná pustulární
  • L402 Acrodermatitis continua
  • L403 Pustulosis palmaris et plantaris
  • L404 Psoriasis guttata
  • L408 Jiná psoriáza
  • L409 Psoriáza NS
  • L410 Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta
  • L411 Pityriasis lichenoides chronica
  • L412 Lymfomatoidní papulóza
  • L413 Parapsoriáza malých plátů
  • L414 Parapsoriáza velkých plátů
  • L415 Parapsoriáza retiformní
  • L418 Jiná parapsoriáza
  • L419 Parapsoriáza NS
  • L42 Pityriasis rosea
  • L430 Hypertrofický lichen planus
  • L431 Bulózní lichen planus
  • L432 Lichenoidní reakce na léčiva
  • L433 Subakutní (aktivní) lichen planus
  • L438 Jiný lichen planus
  • L439 Lichen planus NS
  • L440 Pityriasis rubra pilaris
  • L441 Lichen nitidus
  • L442 Lichen striatus
  • L443 Lichen ruber moniliformis
  • L444 Dětská papulární akrodermatitida [Giannotiova-Crostiova]
  • L448 Jiná určená papuloskvamózní onemocnění
  • L449 Papuloskvamózní onemocnění NS
  • L45 Papuloskvamózní onemocnění při nemocech ZJ
  • L500 Alergická kopřivka
  • L501 Idiopatická kopřivka
  • L502 Kopřivka vyvolaná chladem nebo horkem
  • L503 Dermatografická kopřivka
  • L504 Vibrační kopřivka
  • L505 Cholinergická kopřivka
  • L506 Kontaktní kopřivka
  • L508 Jiná kopřivka
  • L509 Kopřivka NS
  • L510 Nebulózní multiformní erytém
  • L511 Bulózní multiformní erytém
  • L512 Toxická epidermální nekrolýza [Lyellova]
  • L518 Jiný multiformní erytém
  • L519 Erythema multiforme NS
  • L52 Erythema nodosum
  • L530 Toxický erytém
  • L531 Erythema annulare centrifugum
  • L532 Erythema marginatum
  • L533 Jiný chronický obrazcový erytém
  • L538 Jiné určené erytémové stavy
  • L539 Erytémový stav NS
  • L540 Erythema marginatum při akutní revmatické horečce (I00+)
  • L548 Erytém při jiných nemocech ZJ
  • L550 Spálení sluncem prvního stupně
  • L551 Spálení sluncem druhého stupně
  • L552 Spálení sluncem třetího stupně
  • L558 Jiné spálení sluncem
  • L559 Spálení sluncem NS
  • L560 Léková fototoxická reakce
  • L561 Léková fotoalergická reakce
  • L562 Fotokontaktní dermatitida [přívěsková-berloque-dermatitida]
  • L563 Sluneční - solární - kopřivka
  • L564 Světelné polymorfní erupce
  • L568 Jiné specifické akutní kožní změny způsobené ultrafialovým zářením
  • L569 Akutní kožní změny způsobené ultrafialovým zářením NS
  • L570 Keratóza ze záření
  • L571 Retikuloid ze záření
  • L572 Cutis rhomboidalis nuchae
  • L573 Poikiloderma Civatte
  • L574 Ochablá stařecká kůže
  • L575 Granulom ze záření
  • L578 Jiné kožní změny způsob. chronickou expozicí neionizovaným zářením
  • L579 Kožní změny způsob. chronickou expozicí neionizovanému záření, NS
  • L580 Akutní radiodermatitida
  • L581 Chronická radiodermatitida
  • L589 Radiodermatitida NS
  • L590 Erytém z ohně [dermatitida z ohně]
  • L598 Jiná určená onemocnění kůže a podkožního vaziva ze záření
  • L599 Onemocnění kůže a podkožního vaziva ze záření NS
  • L600 Zarůstající nehet
  • L601 Onycholysis
  • L602 Onychogryposis
  • L603 Dystrofie nehtu
  • L604 Beauovy linie
  • L605 Syndrom žlutých nehtů
  • L608 Jiná onemocnění nehtů
  • L609 Onemocnění nehtu NS
  • L620 Pachydermoperiostotické paličkovité nehty (M89.4+)
  • L628 Onemocnění nehtů při jiných nemocech ZJ
  • L630 Alopecia totalis (hlavy)
  • L631 Alopecia universalis
  • L632 Ophiasis - ofiáza
  • L638 Jiná ložisková alopecie
  • L639 Ložisková alopecie NS
  • L640 Androgenní alopecie způsobená léčivy
  • L648 Jiná androgenní alopecie
  • L649 Androgenní alopecie NS
  • L650 Telogenní efluvium
  • L651 Anagenní efluvium
  • L652 Alopecia mucinosa
  • L658 Jiná specifická nejizevnatá ztráta vlasů
  • L659 Nejizevnatá ztráta vlasů NS
  • L660 Pseudopelade
  • L661 Lichen planopilaris
  • L662 Folliculitis decalvans
  • L663 Perifolliculitis capitis abscedens
  • L664 Folliculitis ulerythematosa reticulata
  • L668 Jiná jizevnatá alopecie
  • L669 Jizevnatá alopecie NS
  • L670 Trichorrhexis nodosa
  • L671 Změny v barvě vlasů
  • L678 Jiné abnormality barvy a střední části vlasů
  • L679 Abnormalita barvy a střední části vlasů NS
  • L680 Hirzutismus - nadměrné ochlupení
  • L681 Získaná lanuginózní hypertrichóza
  • L682 Lokalizovaná hypertrichóza
  • L683 Polytrichie
  • L688 Jiná hypertrichóza
  • L689 Hypertrichóza NS
  • L700 Acne vulgaris
  • L701 Acne conglobata
  • L702 Acne varioliformis
  • L703 Acne tropics
  • L704 Dětská akné
  • L705 Acne excoriée
  • L708 Jiná akné
  • L709 Akné NS
  • L710 Periorální dermatitida
  • L711 Rhinophyma
  • L718 Jiná rosacea
  • L719 Rosacea NS
  • L720 Epidermální cysta
  • L721 Tricholemální cysta
  • L722 Steatocystoma multiplex
  • L728 Jiné folikulární cysty kůže a podkožní tkáně
  • L729 Folikulární cysta kůže a podkožní tkáně NS
  • L730 Akné keloidní
  • L731 Pseudofolliculitis barbae
  • L732 Hidradenitis suppurativa
  • L738 Jiná určená folikulární onemocnění
  • L739 Folikulární onemocnění NS
  • L740 Miliaria rubra
  • L741 Miliaria crystallina
  • L742 Miliaria profunda
  • L743 Miliaria NS
  • L744 Anhidrosis
  • L748 Jiná onemocnění ekkrinních potních žláz
  • L749 Onemocnění ekkrinních potních žláz NS
  • L750 Bromhidrosis
  • L751 Chromhidrosis
  • L752 Apokrinní miliaria
  • L758 Jiná onemocnění apokrinních potních žláz
  • L759 Onemocnění apokrinních potních žláz NS
  • L80 Vitiligo
  • L810 Pozánětlivá hyperpigmentace
  • L811 Chloazma
  • L812 Pihy
  • L813 Skvrny bílé kávy
  • L814 Jiné melaninové hyperpigmentace
  • L815 Leukoderma nezařazená jinde
  • L816 Jiné poruchy snížení tvorby melaninu
  • L817 Pigmentovaná purpurická dermatóza
  • L818 Jiné určené poruchy pigmentace
  • L819 Porucha pigmentace NS
  • L82 Seboroická keratóza
  • L83 Acanthosis nigricans
  • L84 Kuří oka a mozoly
  • L850 Získaná ichtyóza
  • L851 Získaná keratóza [keratoderma] dlaní rukou a chodidel nohou
  • L852 Skvrnitá keratóza - keratosis punktata
  • L853 Xeróza kůže
  • L858 Jiné určené ztluštění epidermis
  • L859 Ztluštění epidermis NS
  • L86 Keratóza při nemocech ZJ
  • L870 Keratóza folikulární a parafolikulární pronikajici do cutis
  • L871 Reakční perforující kolagenóza
  • L872 Elastosis perforans serpiginosa
  • L878 Jiné transepidermální poruchy odlučování
  • L879 Transepidermální poruchy odlučování NS
  • L88 Pyoderma gangrenosum
  • L890 Dekubitální vřed I.stupně a proleženina
  • L891 Dekubitální vřed II.stupně
  • L892 Dekubitální vřed III.stupně
  • L893 Dekubitální vřed IV.stupně
  • L899 Dekubitální vřed a proleženina, NS
  • L900 Lichen sclerosus et atrophicus
  • L901 Anetodermie Schweningerova-Buzziova
  • L902 Anetodermie Jadassohnova-Pellizzariova
  • L903 Atrofodermie Pasiniova a Pieriniova
  • L904 Acrodermatitis chronica atrophicans
  • L905 Jizevnaté stavy a fibróza kůže
  • L906 Striae atrophicae - pajizévky
  • L908 Jiná atrofická onemocnění kůže
  • L909 Atrofické onemocnění kůže NS
  • L910 Hypertrofická jizva
  • L918 Jiná hypertrofická onemocnění kůže
  • L919 Hypertrofické onemocnění kůže NS
  • L920 Granuloma annulare
  • L921 Necrobiosis lipoidica nezařazená jinde
  • L922 Eozinofilní granulom kůže obličeje
  • L923 Granulom kůže a podkožní tkáně způsobený cizím tělesem
  • L928 Jiná granulomatózní onemocnění kůže a podkožního vaziva
  • L929 Granulomatózní onemocnění kůže a podkožního vaziva NS
  • L930 Diskoidní lupus erythematodes
  • L931 Subakutní kožní lupus erythematodes
  • L932 Jiný místní lupus erythematodes
  • L940 Lokalizovaná sklerodermie [morphea]
  • L941 Lineární sklerodermie
  • L942 Kalcinóza kůže
  • L943 Sklerodaktylie
  • L944 Gottronovy papuly
  • L945 Poikiloderma vasculare atrophicans
  • L948 Jiná určená lokalizovaná onemocnění pojivové tkáně
  • L949 Lokalizované onemocnění pojivové tkáně NS
  • L950 Lividní vaskulitida
  • L951 Erythema elevatum diutinum
  • L958 Jiná vaskulitida omezená na kůži
  • L959 Vaskulitida omezená na kůži NS
  • L97 Vřed dolní končetiny, NJ
  • L980 Pyogenní granulom
  • L981 Umělá dermatitida
  • L982 Febrilní neutrofilní dermatóza [Sweetova]
  • L983 Eozinofilní celulitida [Wellsova]
  • L984 Chronický vřed kůže NJ
  • L985 Mucinóza kůže
  • L986 Jiná infiltrativní onemocnění kůže
  • L988 Jiná určená onemocnění kůže a podkožního vaziva
  • L989 Onemocnění kůže a podkožního vaziva NS
  • L990 Amyloidóza kůže (E85.-+)
  • L998 Jiná určená onemocnění kůže a podkožního vaziva při nemocech ZJ
  • M356 Recidivující panikulitida [Weberova-Christianova]
  • M7930 Panikulitida NS; mnohočetné lokalizace
  • M7931 Panikulitida NS; ramenní krajina
  • M7932 Panikulitida NS; nadloktí
  • M7933 Panikulitida NS; předloktí
  • M7934 Panikulitida NS; ruka
  • M7935 Panikulitida NS; pánevní krajina a stehno
  • M7936 Panikulitida NS; bérec
  • M7937 Panikulitida NS; kotník a noha pod ním
  • M7938
  • M7939 Panikulitida NS; lokalizace NS
  • M7946 Hypertrofie (infrapatelárního) tukového polštáře; bérec
  • M7949
  • N600 Solitární cysta prsu
  • N601 Difuzní cystická mastopatie
  • N602 Fibroadenóza prsu
  • N603 Fibroskleróza prsu
  • N604 Rozšíření mléčného vývodu
  • N608 Jiná benigní dysplazie prsu
  • N609 Benigní dysplazie prsu NS
  • N61 Zánětlivá onemocnění prsu
  • N62 Hypertrofie prsu
  • N63 Neurčitá bulka v prsu
  • N640 Trhlina nebo píštěl bradavky
  • N641 Tuková nekróza prsu
  • N642 Atrofie prsu
  • N643 Galaktorea nesdružená s porodem
  • N644 Mastodynie
  • N645 Jiné příznaky a symptomy v prsu
  • N648 Jiná určená onemocnění prsu
  • N649 Onemocnění prsu NS
  • P120 Kefalhematom způsobený poraněním za porodu
  • P121 Porodní nádor způsobený za porodu (caput succedaneum)
  • P122 Subaponeurotické krvácení způsobené poraněním za porodu
  • P123 Podlitina vlasové části hlavy způsobená poraněním za porodu
  • P124 Poranění vlasaté části hlavy novorozence způs. monitorací za porodu
  • P128 Jiné poranění vlasové části hlavy za porodu
  • P129 Poranění vlasové části hlavy za porodu NS
  • P154 Poranění obličeje způsobené za porodu
  • P156 Podkožní tuková nekróza způsobená poraněním za porodu
  • P352 Vrozená infekce virem Herpes simplex
  • P390 Novorozenecká infekční mastitida
  • P394 Novorozenecká infekce kůže
  • P545 Novorozenecké kožní krvácení
  • P830 Sclerema neonatorum
  • P831 Novorozenecký toxický erytém
  • P832 Hydrops plodu nezpůsobený hemolytickou nemocí
  • P833 Jiný a neurčený edém specifický pro plod a novorozence
  • P834 Hormonální reakce prsních žláz novorozence
  • P836 Pupeční polyp novorozence
  • P838 Jiné poruchy kožního krytu a podkoží spec.pro plod a novorozence
  • P839 Jiné poruchy kožního krytu a podkoží spec.pro plod a novorozence NS
  • Q183 Kožní řasy šíje
  • Q189 Vrozené vady obličeje a krku NS
  • Q800 Obecná ichtyóza
  • Q801 Ichtyóza vázaná na X chromozom
  • Q802 Lamelární ichtyóza
  • Q803 Vrozená erytrodermie bulózně ichtyoziformní
  • Q804 Plod harlekýn
  • Q808 Jiná vrozená ichtyóza
  • Q809 Vrozená ichtyóza NS
  • Q810 Prostá bulózní epidermolýza
  • Q811 Letální epidermolysis bullosa
  • Q812 Epidermolysis bullosa dystrophica
  • Q818 Jiná epidermolysis bullosa
  • Q819 Epidermolysis bullosa NS
  • Q820 Dědičný lymfedém
  • Q821 Xeroderma pigmentosum
  • Q822 Mastocytóza
  • Q823 Incontinentia pigmenti
  • Q824 Ektodermová dysplazie (anhydrotická)
  • Q825 Vrozený nenádorový névus
  • Q828 Jiné určené vrozené vady kůže
  • Q829 Vrozená vada kůže NS
  • Q830 Vrozené chybění prsu s chyběním bradavky
  • Q831 Přídatný prs
  • Q832 Chybění bradavky
  • Q833 Přídatná bradavka
  • Q838 Jiné vrozené vady prsu
  • Q839 Vrozená vada prsu NS
  • Q840 Vrozená alopecie
  • Q841 Vrozené morfologické poruchy vlasů, NJ
  • Q842 Jiné vrozené vady vlasů
  • Q843 Anonychie
  • Q844 Vrozená leukonychie
  • Q845 Zvětšené a hypertrofické nehty
  • Q846 Jiné vrozené vady nehtů
  • Q848 Jiné určené vrozené vady kožního krytu
  • Q849 Vrozené vady kožního krytu NS
  • Q858 Jiné fakomatózy, NJ
  • Q859 Fakomatóza NS
  • Q870 Vrozené malformační syndromy postihující převážně vzhled obličeje
  • R02 Gangréna NJ
  • R21 Vyrážka a jiné nespecifické kožní erupce
  • R220 Lokalizované zduření, útvar a bulka, hlavy
  • R221 Lokalizované zduření, útvar a bulka, krku
  • R222 Lokalizované zduření, útvar a bulka, trupu
  • R223 Lokalizované zduření, útvar a bulka, horní končetiny
  • R224 Lokalizované zduření, útvar a bulka, dolní končetiny
  • R227 Lokalizované zduření,útvar n.bulka mnohočetných lokalizací
  • R229 Lokalizované zduření, útvar a bulka NS
  • R234 Změny kožní struktury
  • R238 Jiné a neurčené kožní změny
  • R610 Lokalizovaná hyperhidróza
  • R611 Generalizovaná hyperhidróza
  • R619 Hyperhidróza NS
  • R92 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení prsu
  • S000 Povrchní poranění vlasové části hlavy
  • S003 Povrchní poranění nosu
  • S004 Povrchní poranění ucha
  • S005 Povrchní poranění rtu a dutiny ústní
  • S007 Mnohočetná povrchní poranění hlavy
  • S008 Povrchní poranění jiných částí hlavy
  • S009 Povrchní poranění hlavy, část NS
  • S010 Otevřená rána vlasové části hlavy
  • S012 Otevřená rána nosu
  • S013 Otevřená rána ucha
  • S014 Otevřená rána tváře a temporomandibulární krajiny
  • S015 Otevřená rána rtu a dutiny ústní
  • S017 Mnohočetné otevřené rány hlavy
  • S018 Otevřená rána jiných částí hlavy
  • S019 Otevřená rána hlavy, část NS
  • S080 Odtržení vlasové části (skalpování)
  • S081 Traumatická amputace ucha
  • S088 Traumatická amputace jiných částí hlavy
  • S089 Traumatická amputace neurčené části hlavy
  • S100 Zhmoždění - kontuze - hrdla
  • S101 Jiná a neurčená povrchní poranění hrdla
  • S107 Mnohočetná povrchní poranění krku
  • S108 Povrchní poranění jiných částí krku
  • S109 Povrchní poranění krku, část NS
  • S117 Mnohočetné otevřené rány krku
  • S118 Otevřená rána jiných částí krku
  • S119 Otevřená rána krku, část NS
  • S200 Zhmoždění - kontuze - prsu
  • S201 Jiná a neurčená povrchní poranění prsu
  • S202 Zhmoždění - kontuze - hrudníku
  • S203 Jiná povrchní poranění přední stěny hrudníku
  • S204 Jiná povrchní poranění zadní stěny hrudníku
  • S207 Mnohočetná povrchní poranění hrudníku
  • S208 Povrchní poranění jiných a neurčených částí hrudníku
  • S210 Otevřená rána prsu
  • S211 Otevřená rána přední stěny hrudníku
  • S212 Otevřená rána zadní stěny hrudníku
  • S217 Mnohočetné otevřené rány hrudní stěny
  • S218 Otevřená rána jiných částí hrudníku
  • S219 Otevřená rána hrudníku, část NS
  • S281 Traumatická amputace části hrudníku
  • S300 Zhmoždění - kontuze - dolní části zad a pánve
  • S301 Zhmoždění - kontuze - břišní stěny
  • S307 Mnohočetná povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve
  • S308 Jiná povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve
  • S309 Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve, část NS
  • S310 Otevřená rána dolní části zad a pánve
  • S311 Otevřená rána břišní stěny
  • S317 Mnohočetné otevřené rány břicha, dolní části zad a pánve
  • S318 Otevřená rána jiných a neurčených částí břicha
  • S383 Traumatická amputace j.a neurč.částí břicha, dolní části zad a pánve
  • S400 Zhmoždění - kontuze - ramene a paže (nadloktí)
  • S407 Mnohočetná povrchní poranění ramene a paže (nadloktí)
  • S408 Jiná povrchní poranění ramene a paže (nadloktí)
  • S409 Povrchní poranění ramene a paže (nadloktí) NS
  • S410 Otevřená rána ramene
  • S411 Otevřená rána paže (nadloktí)
  • S417 Mnohočetné otevřené rány ramene a paže (nadloktí)
  • S418 Otevřená rána jiných a neurčených částí ramenního pletence
  • S500 Zhmoždění - kontuze - lokte
  • S501 Zhmoždění - kontuze - jiných a neurčených částí předloktí
  • S507 Mnohočetná povrchní poranění předloktí
  • S508 Jiná povrchní poranění předloktí
  • S509 Povrchní poranění předloktí NS
  • S510 Otevřená rána lokte
  • S517 Mnohočetné otevřené rány předloktí
  • S518 Otevřená rána jiných částí předloktí
  • S519 Otevřená rána předloktí, část NS
  • S600 Zhmoždění - kontuze - prstu(-ů) ruky bez poškození nehtu
  • S601 Zhmoždění - kontuze - prstu(-ů) ruky s poškozením nehtu
  • S602 Zhmoždění - kontuze - jiných částí zápěstí a ruky
  • S607 Mnohočetná povrchní poranění zápěstí a ruky
  • S608 Jiná povrchní poranění zápěstí a ruky
  • S609 Povrchní poranění zápěstí a ruky NS
  • S610 Otevřená rána prstu(-ů) ruky bez poškození nehtu
  • S611 Otevřená rána prstu(-ů) ruky s poškozením nehtu
  • S617 Mnohočetné otevřené rány zápěstí a ruky
  • S618 Otevřená rána jiných částí zápěstí a ruky
  • S619 Otevřená rána zápěstí a ruky, část NS
  • S700 Zhmoždění - kontuze kyčle
  • S701 Zhmoždění stehna
  • S707 Mnohočetná povrchní poranění kyčle a stehna
  • S708 Jiná povrchní poranění kyčle a stehna
  • S709 Povrchní poranění kyčle a stehna NS
  • S710 Otevřená rána kyčle
  • S711 Otevřená rána stehna
  • S717 Mnohočetné otevřené rány kyčle a stehna
  • S718 Otevřená rána jiných a neurčených částí pánevního pletence
  • S800 Zhmoždění - kontuze - kolena
  • S801 Zhmoždění - kontuze - jiných a neurčených částí bérce
  • S807 Mnohočetná povrchní poranění bérce
  • S808 Jiná povrchní poranění bérce
  • S809 Povrchní poranění bérce NS
  • S810 Otevřená rána kolena
  • S817 Mnohočetné otevřené rány bérce
  • S818 Otevřená rána jiných částí bérce
  • S819 Otevřená rána bérce, část NS
  • S900 Zhmoždění kotníku
  • S901 Zhmoždění prstu(-ů) nohy bez poškození nehtu
  • S902 Zhmoždění prstu(-ů) nohy s poškozením nehtu
  • S903 Zhmoždění jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem
  • S907 Mnohočetná povrchní poranění kotníku a nohy pod ním
  • S908 Jiná povrchní poranění kotníku a nohy pod ním
  • S909 Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním NS
  • S910 Otevřená rána kotníku
  • S911 Otevřená rána prstu(-ů) nohy bez poškození nehtu
  • S912 Otevřená rána prstu(-ů) nohy s poškozením nehtu
  • S913 Otevřená rána jiných částí nohy pod kotníkem
  • S917 Mnohočetné otevřené rány kotníku a nohy pod ním
  • T000 Povrchní poranění postihující hlavu s krkem
  • T001 Povrchní poranění postih hrudník s břichem, dolní části zad a pánve
  • T002 Povrchní poranění postih více částí horních končetin
  • T003 Povrchní poranění postih více částí dolních končetin
  • T006 Povrchní poranění postihující více částí HK s DK
  • T008 Povrchní poranění postihující jinak kombinované části těla
  • T009 Mnohočetná povrchní poranění NS
  • T010 Otevřené rány postihující hlavu s krkem
  • T011 Otevřené rány postih.hrudník s břichem, dolní části zad a pánve
  • T012 Otevřené rány postihující více částí horních končetin
  • T013 Otevřené rány postih.více částí dolních končetin
  • T016 Otevřené rány postih.více čá. HK s DK
  • T018 Otevřené rány postihující jinak kombinované části těla
  • T019 Mnohočetné otevřené rány NS
  • T090 Povrchní poranění trupu, úroveň neurčena
  • T091 Otevřená rána trupu, úroveň neurčena
  • T096 Traumatická amputace trupu, úroveň neurčena
  • T110 Povrchní poranění horní končetiny, úroveň neurčena
  • T111 Otevřená rána horní končetiny, úroveň neurčena
  • T130 Povrchní poranění dolní končetiny, úroveň neurčena
  • T131 Otevřená rána dolní končetiny, úroveň neurčena
  • T854 Mechanická komplikace protézy a implantátu prsu
  • T900 Následky povrchního poranění hlavy
  • T910 Následky povrchního poranění a otevřené rány krku a trupu
  • T918 Následky jiných určených poranění krku a trupu
  • T920 Následky otevřené rány horní končetiny
  • T930 Následky otevřené rány dolní končetiny
  • T950 Následky popáleniny, poleptání a omrzliny hlavy a krku
  • T951 Následky popáleniny, poleptání a omrzliny trupu
  • T952 Následky popáleniny, poleptání a omrzliny horní končetiny
  • T953 Následky popáleniny, poleptání a omrzliny dolní končetiny
  • T954 Následky popál.a polept.zařaditelné dle rozsahu post.povrchu těla
  • T958 Následky jiné(ho) urč. popál.,polept.a omrzliny
  • T959 Následky neurčené(-ho) popáleniny, poleptání a omrzliny
  • Z420 Následná péče zahrnující plastické operační výkony hlavy a krku
  • Z421 Následná péče zahrnující plastické operační výkony prsu
  • Z422 Následná péče zahrnující plastické operační výkony jiných částí trupu
  • Z423 Následná péče zahrnující plastické operační výkony horní končetiny
  • Z424 Následná péče zahrnující plastické operační výkony dolní končetiny
  • Z428 Následná péče zahrnující plastické operační výkony jiných částí těla
  • Z429 Následná péče zahrnující plastický operační výkon NS
Přihlásit