Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

MDC 24 Akutní rehabilitace

Postavení MDC ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list MDC

MDC 24 není orgánově vymezenou MDC. Do této MDC jsou klasifikovány veškeré hospitalizační případy pro akutní rehabilitaci (tedy pro rehabilitaci na lůžku akutní péče) na lůžkových odděleních 2H1 nebo 2F1 bez ohledu na indikaci k rehabilitaci a všechny hospitalizační případy pacientů do 18 let mimo tato dvě lůžková oddělení ale s definovanou hlavní diagnózou. Sktruktura DRG kategorií a DRG bází zohledňuje jak indikaci rehabilitace tak i délku rehabilitace. Délka rehabilitace je napříč celou MDC kvantifikována pomocí tzv. rehabilitačního dne, přičemž jako rehabilitační den je označen každý kalendářní den hospitalizace pacienta, v rámci kterého čas strávený na rehabilitačních výkonech, procedurách a vyšetřeních (viz Seznam výkonů pro definici rehabilitační dne dále) dosáhne alespoň 60 minut. Seznam výkonů pro definici rehabilitační dne je vždy součástí klasifikačních pravidel pro příslušnou DRG bázi.

Tato MDC zahrnuje následující DRG báze a DRG kategorie:

sbalit vše rozbalit vše

sbalit vše rozbalit vše

 • | Hlavní diagnózy
  • Z500 Srdeční rehabilitace
  • Z501 Jiná fyzikální léčba
  • Z505 Léčba řeči
  • Z506 Ortoptické cvičení
  • Z507 Léčba prací a rehabilitace týkající se povolání, NJ
  • Z508 Péče s použitím jiných rehabilitačních výkonů
  • Z509 Péče s použitím rehabilitačních výkonů NS
Přihlásit