Klasifikační systém CZ-DRG

Kontakty

Vývoj klasifikačního systému CZ-DRG:

RNDr. Tomáš Pavlík, PhD.
Vedoucí analytického týmu DRG Restart
Tomas.Pavlik@uzis.cz

Vývoj webového portálu:

RNDr. Martin Komenda, PhD.
Vedoucí webového studia ÚZIS ČR
Martin.Komenda@uzis.cz

Přihlásit