Benchmarking referenčních nemocnic

Vítejte na nově připravovaném portálu referenčních nemocnic v projektu Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR. Tento portál má za cíl umožnit referenčním nemocnicím přehledně zobrazit její výsledky z dat předávaných k oceňování zdravotních služeb a porovnávat je s ostatními nemocnicemi zapojenými v projektu.

Benchmarking referenčních nemocnic by měl sloužit k výkonnostnímu testování nemocnice a hledání nejlepších řešení prostřednictvím systematického porovnávání s výkonem ostatních. Tento portál by tak měl pomoct najít příležitosti ke zlepšení procesů a postupů ve vlastní nemocnici.

Výsledky dané nemocnice jsou vždy porovnávány s průměrem ostatních nemocnic podobného typu. Nemocnice jsou rozděleny do 2 skupin, a to:

Sledované ukazatele může uživatel sledovat nejenom na portále, ale i generovat individuální výstupy ve tvaru csv a excelových souborů, včetně grafického zobrazení.

Výstupy v této části nabízí uživateli přehled o souhrnných nákladech zdravotnických pracovišť, jejich výkonech a nákladově vyčíslených kalkulačních jednicích, v porovnání s průměrnými náklady ostatních nemocnic podobného typu.

Tabulkové souhrny jsou rozděleny do 2 hlavních pohledů, a to:

Uživatel má tak možnost porovnávat výsledky za jednotlivé organizační celky v nemocnici a jejich konkrétní pracoviště, ve vazbě na poskytovanou formu zdravotních služeb v daném oboru.

Výstupy v této části nabízí uživateli přehled o nákladech za zdravotní služby poskytované hospitalizačním případům v nemocnici.

Tabulkové souhrny jsou rozděleny do 2 hlavních pohledů, a to:

Uživatel má tak možnost sledovat objem spotřebovaných zdrojů a jejich strukturu za hospitalizační případy, dle jednotlivých DRG, a to nejen v nově připravovaném klasifikačním systému CZ-DRG, ale i ve stávajícím IR-DRG.

Výstupy v této části nabízí uživateli přehled o produktivitě zdravotnických pracovišť.
Produktivita je měřena objemem systemizovaných míst daného pracoviště a jeho výkonovou jednicí, tzn.:

Uživatel bude mít možnost na základě výstupů vyhodnocovat výkonnost jednotlivých pracovišť nemocnice, členěných dle formy poskytovaných zdravotních služeb daného oboru, včetně vazby na strukturu kategorií pacientů u standardních lůžkových pracovišť.

Výstupy v této části nabízí uživateli přehled o struktuře poskytovaných služeb hospitalizačním případům.

Struktura výstupů by měla umožnit porovnání poskytovaných zdravotních služeb u klinicky podobných hospitalizačních případů ve vazbě na jejich specifické charakteristiky, jako je např. pohlaví a věk pacientů.

Produkce je měřena u hospitalizačních případů zařazených do shodných DRG, prostřednictvím výkonů a zvlášť účtovaných prostředků.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace