Probíhající vývoj, aktuality

Chci být informován(a) o novinkách na webu:

Pozvánka na kurz Kódování zdravotních služeb – referenční kódování v systému CZ-DRG

 5. 2. 2019  —  20. 6. 2019
 Praha

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR si Vás ve spolupráci s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví dovoluje informovat o pokračující realizaci kurzu Kódování zdravotních služeb – referenční kódování v systému CZ-DRG.


KlasifiKon 2018

 6. 11. 2018  —  7. 11. 2018
 Kongresové centrum Nemocnice Na Homolce, Praha

Ve dnech 6.–7. listopadu 2018 pořádal ÚZIS ČR pod záštitou ministra zdravotnictví ČR, rektora Univerzity Karlovy v Praze, rektora Českého vysokého učení technického v Praze, Kanceláře Světové zdravotnické organizace v ČR, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP, České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP, v prostorách Kongresového centra Nemocnice Na Homolce konferenci KlasifiKon 2018.


Vydání SW nástrojů pro podporu klasifikačního systému CZ-DRG

7. 11. 2018

Na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR byly zveřejněny metodické materiály klasifikačního systému CZ-DRG spolu se softwarovými nástroji pro podporu klasifikačního systému CZ-DRG. Tyto nástroje jsou určeny především pro poskytovatele zdravotních služeb a jejich plátce (pojišťovny), resp. dodavatele jejich informačních systémů a mají za úkol podpořit proces zavádění systému CZ-DRG do praxe. Byly připraveny dva vzájemně spolupracující nástroje, CZ-DRG Pre-grouper a CZ-DRG Grouper.


Konference DRG Restart 2018

 21. 11. 2018  —  22. 11. 2018
 Praha, Kongresové centrum Praha

Ve dnech 21. a 22. listopadu 2018 se v Kongresovém centru v Praze konala v pořadí již pátá konference DRG Restart. Celonárodní odbornou konferenci připravil Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.


Zveřejnění metodických materiálů IR-DRG pro rok 2019

3. 10. 2018

V rámci údržby stávajícího systému IR DRG došlo pro rok 2019 k aktualizaci metodických materiálů (verze 016).


Oznámení o vydání klasifikačního systému CZ-DRG, verze 1.0, ve sdělení Českého statistického úřadu

22. 8. 2018

Vážení poskytovatelé akutní lůžkové péče, rádi bychom Vás touto cestou informovali, že dne 31. července 2018 vydal Český statistický úřad (ČSÚ) Sdělení č. 159/2018 Sb. o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG s účinností od 1. září 2018. Plný text sdělení ČSÚ je přílohou tohoto oznámení.


Archiv