Probíhající vývoj, aktuality

Chci být informován(a) o novinkách na webu:
 

Připomínkové řízení k metodickým materiálům klasifikačního systému CZ-DRG verze 3.0, revize 1

16. 7. 2020

Vážení, v souladu se schváleným procesem a harmonogramem aktualizace klasifikačního systému CZ-DRG si Vás dovolujeme oslovit k přednesení připomínek v rámci veřejného připomínkového řízení k metodickým materiálům klasifikačního systému CZ-DRG verze 3.0, revize 1, platné od 1. 1. 2021. Jedná se o revidovanou verzi CZ-DRG 3.0, která bude po vypořádání připomínek a schválení MZ ČR opět předložena k vydaní ve Sdělení ČSÚ. Veškeré změny v metodických materiálech proti aktuálně platnému znění jsou provedeny pro přehlednost v režimu změn.


Pokyny ke kódování onemocnění COVID-19

3. 4. 2020

Vzhledem k současné situaci šíření onemocnění COVID-19 vydala Světová zdravotnická organizace pokyn k použití kódu U07.1 Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) pro kódování případů s tímto onemocněním. ÚZIS ČR vydal aktualizovaný číselník MKN-10 a zároveň doporučující pokyny pro kódování tohoto onemocnění.


Zveřejnění nové verze CZ-DRG 3.0 a opravného balíčku CZ-DRG 2.0 ke stažení

27. 3. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vás touto cestou informovali, že již je nyní na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR k dispozici ke stažení kompletní balíček nové verze CZ-DRG 3.0, stejně jako opravný balíček verze CZ-DRG 2.0.


Doplňující metodický pokyn k vykazování DRG markerů pro paliativní péči

10. 2. 2020

Vážené kolegyně a kolegové, s ohledem na nejasnosti některých pracovišť při vykazování CZ-DRG markerů pro paliativní péči vydáváme ve spolupráci s Českou společností paliativní medicíny doplňující metodický pokyn pro jejich vykazování u hospitalizovaných pacientů.


Archiv