Probíhající vývoj, aktuality

Chci být informován(a) o novinkách na webu:

Pozvánka na konferenci KlasifiKon 2018

 6. 11. 2018  —  7. 11. 2018
 Kongresové centrum Nemocnice Na Homolce, Praha

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR pořádá dne 6. a 7. listopadu 2018 třetí ročník konference věnované problematice klinických klasifikačních a terminologických systémů s názvem KlasifiKon 2018.


Veřejná oponentura metodických materiálů Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG pro rok 2019 (verze 016)

31. 5. 2018

Vážené kolegyně a kolegové,

v souladu s harmonogramem procesu aktualizace metodických materiálů Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG pro rok 2019 (verze 016) v rámci údržby klasifikačního systému IR-DRG pro Českou republiku, uvolňujeme po vypořádání a zapracování připomínek z veřejného sběru námětů níže uvedené návrhy metodických dokumentů k veřejné oponentuře:

  • Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG
  • Metodika užití DRG markerů v systému IR-DRG
  • Číselník DRG markerů.

Konference DRG Restart 2018

 21. 11. 2018  —  22. 11. 2018
 Praha

Vážené kolegyně a kolegové, dovolujeme si vás informovat, že konference DRG Restart 2018 se bude konat 21.–22. listopadu 2018 v Praze.


Harmonogram procesu aktualizace metodických materiálů Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG pro rok 2019 (verze 016)

1. 2. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě § 41a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném  zdravotním pojištění, Ústav zdravotnických informací a statistiky (dále jen ÚZIS ČR) „…vytváří a každoročně aktualizuje seznam skupin hospitalizací v akutní lůžkové péči vztažených k diagnóze...“.

Předmětem aktualizace pro verzi IR-DRG 016 pro rok 2019 jsou dokumenty:

  • Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG
  • Číselník DRG markerů IR-DRG
  • Metodika užití DRG markerů v systému IR-DRG

Archiv