Probíhající vývoj, aktuality

Chci být informován(a) o novinkách na webu:

Vydání SW nástrojů pro podporu klasifikačního systému CZ-DRG

7. 11. 2018

Na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR byly zveřejněny metodické materiály klasifikačního systému CZ-DRG spolu se softwarovými nástroji pro podporu klasifikačního systému CZ-DRG. Tyto nástroje jsou určeny především pro poskytovatele zdravotních služeb a jejich plátce (pojišťovny), resp. dodavatele jejich informačních systémů a mají za úkol podpořit proces zavádění systému CZ-DRG do praxe. Byly připraveny dva vzájemně spolupracující nástroje, CZ-DRG Pre-grouper a CZ-DRG Grouper.


Konference DRG Restart 2018 – přidán program a ukončena registrace

 21. 11. 2018  —  22. 11. 2018
 Praha, Kongresové centrum Praha

Vážené kolegyně a kolegové, dovolujeme si vás pozvat na konferenci DRG Restart 2018.


Zveřejnění metodických materiálů IR-DRG pro rok 2019

3. 10. 2018

V rámci údržby stávajícího systému IR DRG došlo pro rok 2019 k aktualizaci metodických materiálů (verze 016).


Oznámení o vydání klasifikačního systému CZ-DRG, verze 1.0, ve sdělení Českého statistického úřadu

22. 8. 2018

Vážení poskytovatelé akutní lůžkové péče, rádi bychom Vás touto cestou informovali, že dne 31. července 2018 vydal Český statistický úřad (ČSÚ) Sdělení č. 159/2018 Sb. o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG s účinností od 1. září 2018. Plný text sdělení ČSÚ je přílohou tohoto oznámení.


Veřejná oponentura metodických materiálů Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG pro rok 2019 (verze 016)

31. 5. 2018

Vážené kolegyně a kolegové,

v souladu s harmonogramem procesu aktualizace metodických materiálů Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG pro rok 2019 (verze 016) v rámci údržby klasifikačního systému IR-DRG pro Českou republiku, uvolňujeme po vypořádání a zapracování připomínek z veřejného sběru námětů níže uvedené návrhy metodických dokumentů k veřejné oponentuře:

  • Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG
  • Metodika užití DRG markerů v systému IR-DRG
  • Číselník DRG markerů.

Archiv