Probíhající vývoj, aktuality

Chci být informován(a) o novinkách na webu:

Harmonogram procesu aktualizace metodických materiálů Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG pro rok 2020 (verze 017)

8. 3. 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě § 41a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen ÚZIS ČR) „…vytváří a každoročně aktualizuje seznam skupin hospitalizací v akutní lůžkové péči vztažených k diagnóze...“.

Předmětem aktualizace pro verzi IR-DRG 017 pro rok 2020 jsou dokumenty:

  • Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG
  • Číselník DRG markerů IR-DRG
  • Metodika užití DRG markerů v systému IR-DRG

Pozvánka na kurz Kódování zdravotních služeb – referenční kódování v systému CZ-DRG

 5. 2. 2019  —  20. 6. 2019
 Praha

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR si Vás ve spolupráci s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví dovoluje informovat o pokračující realizaci kurzu Kódování zdravotních služeb – referenční kódování v systému CZ-DRG.


Vydání SW nástrojů pro podporu klasifikačního systému CZ-DRG

7. 11. 2018

Na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR byly zveřejněny metodické materiály klasifikačního systému CZ-DRG spolu se softwarovými nástroji pro podporu klasifikačního systému CZ-DRG. Tyto nástroje jsou určeny především pro poskytovatele zdravotních služeb a jejich plátce (pojišťovny), resp. dodavatele jejich informačních systémů a mají za úkol podpořit proces zavádění systému CZ-DRG do praxe. Byly připraveny dva vzájemně spolupracující nástroje, CZ-DRG Pre-grouper a CZ-DRG Grouper.


Archiv