Zpráva o převodu agendy DRG na ÚZIS

Představenstvo NRC schválilo předání dosud připravené agendy DRG v NRC. Schválená agenda byla připravena v elektronické podobě na CD a předána 30. 1. 2015 pověřenému zástupci MZ ČR. Tato agenda byla následně uložena na ÚZIS. Byly předány ty materiály a v takové verzi, které byly kdy předloženy Představenstvu NRC, tj. ty, které byly takto zveřejněny. Předání jakýchkoliv dat z referenčních nemocnic vyžaduje jejich předchozí souhlas, nebylo to součástí předávané agendy.


Hlavní výstupy IR DRG – základní agenda:

  1. Metodika sestavení případu hospitalizace,
  2. Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG,
  3. Metodika užití DRG markerů v IR-DRG,
  4. Metodika přiřazení relativní váhy k případu hospitalizace,
  5. Číselník DRG markerů,
  6. Číselník relativních vah,
  7. Seznam kritických výkonů,
  8. Grouper IR-DRG
  9. Definiční manuál IR-DRG

protokolárně předalo na ÚZIS – MZ ČR společně s pověřením k další správě/kultivaci DRG. Materiály uvedené v bodech 1–9 jsou na MZ ČR uloženy ve všech dosud připravených verzích (IR-DRG 08-012). Poslední verze má označení IR DRG 012.

Další předaná agenda/dokumenty/modely

NRC připravilo seznam dalších materiálů k předání na ÚZIS za účelem zachování kontinuity při kultivaci IR DRG. Předáno bylo:

Co se týče SW – Grouperu, nebylo možné zjistit technické a další specifikace Grouperu.

5. 3. 2015


Zpět