Informace o oslovení vybraných nemocnic pro spolupráci na kultivaci DRG

Dne 24. 2. 2015 bylo písemně dopisem osloveno 45 zdravotnických zařízení, která byla na základě vícekriteriální analýzy všech nemocnic v ČR vybrána jako vhodná pro začlenění do referenční sítě. Nemocnice, které přijmou tuto nabídku na spolupráci v řešení projektu DRG Restart, se stanou referenčními nemocnicemi tohoto projektu.


Projekt DRG Restart má za cíl vytvořit takový systém financování akutní lůžkové péče, který bude motivující, spravedlivý a schopný průběžné adaptace na vývoj medicíny. V současné době intenzivně pracujeme na hledání optimálního způsobu klasifikace nemocničních případů a nejvhodnějšího způsobu přiřazování odpovídajících nákladů. Všechny výstupy se budou kultivovat ve spolupráci s partnerskými/referenčními nemocnicemi, které budou poskytovat korektní nákladová a produkční data pro vývoj a údržbu DRG. 

Na druhé straně tým DRG Restart nabízí metodickou, edukační a technickou podporu. Samozřejmostí je garance správy a ochrany poskytnutých dat v souladu se zákony č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů, a č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Těšíme se na vstřícnost, otevřenost a ochotu k dlouhodobé spolupráci.

Tým DRG Restart

6. 3. 2015


Zpět