Diskuzní setkání nad analýzou Ministerstva financí ČR

V pondělí 16. 3. se uskutečnil v prostorách Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích diskuzní seminář k analýze MF ČR „Zvýšení transparentnosti finančních toků a podpora ekonomické efektivity poskytovaných zdravotních služeb v systému veřejného zdravotního pojištění“. Akce byla zorganizována týmem projektu DRG Restart, nově odpovědným za kultivaci systému DRG v ČR.

 16. 3. 2015
 Praha

Hlavním smyslem tohoto setkání bylo zaujmout odborné stanovisko k zveřejněné analýze. Tým DRG Restart chtěl seminářem poukázat zejména na metodické a interpretační problémy související s provedenou analýzou retrospektivních dat o lůžkové péči v ČR a pokusit se posunout zpracování těchto dat na vyšší úroveň.

Toto diskusní fórum se podařilo naplnit apolitickou a věcnou debatou, které se zúčastnilo takřka 35 pozvaných expertů. Jednalo se o významné ústavní činitele, představitele státní správy, zástupce poskytovatelů a plátců zdravotní péče, ale také redaktory, kteří o analýze psali v médiích. Účastníci velmi ocenili vystoupení zástupce MF ČR, který v úvodu semináře prezentoval koncepci, rozsah a využití analýzy, se zdůrazněním na pokračování a další interpretaci výstupů této práce. 

Analytický tým DRG Restart připravil písemné věcné vyjádření ke zmiňované  analýze, jejíž plné znění je přílohou této zprávy.

18. 3. 2015


Zpět