Dotazník „Klíčové otázky použití DRG“

Vážení,

v rámci projektu DRG Restart jsme připravili krátký dotazník „Klíčové otázky použití DRG“, jehož hlavním cílem je získání přehledu názorové shody odborné veřejnosti užívající systém DRG u klíčových otázek týkajících se použití systému DRG.


Dotazník obsahuje od základních otázek vnímání současného stavu DRG až po strategické otázky  týkající se cílového použití DRG v úhradách. K jednotlivým otázkám jsou k dispozici předdefinované odpovědi, ze kterých je možné vybírat, případně je možné uvést samostatnou odpověď a slovní komentář.

Dotazník jsme připravili v online verzi, a pokud budeme mít zájem a možnost, můžete jej po zaregistrování do registračního formuláře vyplnit zde: http://drg.uzis.cz/index.php?pg=feedback--2015.

Odpovědi je možné zasílat nejpozději do 28. 5. 2015. Poté budou pečlivě zpracovány a vyhodnoceny v anonymní podobě na 2. zasedání Expertní rady, které se koná 10. 6. 2015 ve FN Motol. 

Děkujeme předem za Váš aktivní zájem při kultivaci DRG a spolupráci.

20. 5. 2015


Zpět