První školení zástupců referenčních nemocnic

Ve středu 17. 6. 2015 proběhlo první školení zástupců referenčních nemocnic.

 17. 6. 2015
 Praha

Soubory ke stažení
( formát PDF)

Pozvánka

Klasifikace analytických účtů
(Ing. Markéta Bartůňková, Ing. Petr Mašek)

Typologie nákladových středisek
(Ing. Petr Mašek, Ing. Markéta Bartůňková, Ing. Jitka Šmehlíková)

Pilotní zpracování dat dle nové metodiky oceňování
(Ing. Markéta Bartůňková, Ing. Petr Mašek)

Účastníkům byla představena aktuální verze nové metodiky ekonomického oceňování případů, ilustrovaná výsledky jejího pilotního ověření na datech vybraných nemocnic. Dalším hlavním tématem byla detailní prezentace komplexního auditního dotazníku „Analýza připravenosti nemocnic“, který budou jednotlivé nemocnice z referenční sítě vyplňovat. Všichni účastníci obdrželi tento dotazník k připomínkám a dne 23. 6. 2015 byla všem rozeslána jeho konečná podoba, do kterého byly promítnuty zaslané připomínky. Termín pro předání vypracovaných vyplněných dotazníků je 13. 7. 2015 na datovou schránku ÚZIS ČR (kb9egte).

Školení, kterého se zúčastnilo 62 odborníků ze 42 nemocnic, proběhlo v příjemné atmosféře, diskuze byla bohatá a oboustranně přínosná. Těšíme se na další pokračování a setkání.

Dotazník – hodnocení akce

22. 6. 2015


Zpět