Analýza připravenosti referenčních nemocnic

Dne 23. 6. 2015 byl všem referenčním nemocnicím (řediteli nemocnice, styčné osobě a vyškolené osobě) projektu DRG Restart rozeslán auditní dotazník „Analýza připravenosti referenčních nemocnic“, který byl podrobně prezentován a diskutován na školení 17. 6. 2015. Do dotazníku byly zapracovány zaslané připomínky a konečná výsledná podoba, která slouží k vyplnění, je v příloze této zprávy. Uvnitř  dotazníku naleznete přesné podrobné informace o formě a způsobu předání dat.


Vyplněný dotazník nám prosím zašlete nejpozději do 13. 7. 2015 na adresu datové schránky ÚZIS ČR: kb9egte.  Do předmětu zprávy prosím uvádějte DRG Restart.

V zájmu co nejlepšího a nejpřesnějšího výsledku si členové ekonomického týmu odborně rozdělili jednotlivé referenční nemocnice mezi sebou. Každá nemocnice tak bude mít (a již vlastně má) svého „patrona“, který ji nabídne individuální pomoc při vyplňování dotazníku, osobně nemocnici v případě potřeby navštíví a poradí s konkrétními problémy či specifiky nebo poskytne telefonické konzultace. Věříme, že tento osobní vztah pomůže oběma stranám k vyšší aktivitě a efektivitě při řešení projektu DRG Restart. Rozdělení referenčních nemocnic mezi jednotlivé patrony a kontakty na ně naleznete také v příloze této zprávy.

Projekt DRG Restart od této chvíle tedy vstupuje do referenčních nemocnic a jejich zaměstnanci se s ním budou postupně stále více potkávat. Pokládáme za velmi důležité, aby co nejvíce lidí znalo smysl, cíl a časování projektu. Proto nám bude potěšením Vaši nemocnici navštívit a na libovolném fóru jako je např. porada vedení, setkání s přednosty či primáři, setkání se zaměstnanci projekt DRG Restart obecně více vysvětlit a zkusit zodpovědět všechny otázky, které vyvstanou. Pro tyto návštěvy a diskuze prosím kontaktujte MUDr. Pavla Vepřeka, který je vedoucím týmu odpovědným za praktickou implementaci výstupů projektu (pavel.veprek@uzis.cz, 602 381 840, nebo katerina.spudilova@uzis.cz, 774 528 222).

Děkujeme ještě jednou za Váš aktivní přístup a spolupráci při kultivaci a rozvoji klasifikačního systému DRG V ČR.

23. 6. 2015


Zpět