Druhé školení zástupců referenčních nemocnic

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si vám poděkovat za vaši aktivní účast na pracovním workshopu, který se konal ve středu 21. 10. 2015. Přikládáme zde všechny materiály, které byly prezentovány, a připojujeme slíbený implementační plán.

 21. 10. 2015
 Praha

Implementačnímu plánu věnujte, prosím, pozornost. V základním dokumentu naleznete instrukce s jednotlivými úkoly včetně formy výstupu. Jedním z úkolů je i zařazení nákladových středisek dle finální typologie středisek. Oproti prezentovaným zdravotnickým pracovištím jsme číselník rozšířili i na zbylá pracoviště. Výstup prosím zašlete do 11. 11. na mailové adresy uvedené v dokumentu.

Dovolili bychom si vám nabídnout kromě telefonické a mailové helpdeskové podpory i osobní konzultace, a to v termínech:

4. 11. 2015, 13:00–17:00 – Praha
5. 11. 2015, 13:00–17:00 – Brno

V případě zájmu budou upřesněna místa konzultací.

Za tým DRG Restart

Petr Mašek a Markéta Bartůňková


Záznam z 2. školení referenčních nemocnic projektu DRG Restart

Soubory ke stažení

Dokumenty

Implementační plán metodik pro rok 2016
( ZIP soubor, 220 kB)

Prezentace

Typologie zdravotnických pracovišť
Ing. Petr Mašek
(  PDF soubor, 1 MB)

Klasifikace analytických účtů – vypořádání zaslaných připomínek
Ing. Markéta Bartůňková
(  PDF soubor, 500 kB)

Klasifikace analytických účtů – vypořádání zaslaných připomínek – přílohy
Ing. Markéta Bartůňková
( ZIP soubor, 1 MB)

Ve středu 21. 10. 2015 uspořádal ekonomický tým projektu DRG Restart další školení zástupců referenčních nemocnic, které se konalo na MZ ČR. Na programu bylo zejména:

Školení bylo pojato interaktivně a všichni účastníci se aktivně zapojili a živě diskutovali své dotazy a nejasnosti.

Ing. Bartůňková požádala kolegy z referenčních nemocnic:

Ing. Mašek v druhé části odprezentoval vypořádání připomínek k typologii zdravotnických pracovišť. Pozornost věnoval nejen podrobnému členění, ale také evidenci provedené péče a čistotě dat. Ing. Mašek informoval o předběžném odsouhlasení ze strany VZP při vykazování výkonů na dokladu 06 se shodným IČP žádajícího i provádějícího. Velká diskuze se spustila u změny dokladu 02, kdy zástupci nemoc vyjádřili svou obavu z nemožnosti změny a neochoty zdravotních pojišťoven k takové změně. Ing. Mašek zúčastněné v této souvislosti informoval o vzniku nové pracovní skupiny, která se skládá ze zástupců  VZP, SZP, ZZ, MZČR a ÚZIS a jejíž všichni členové chtějí změnu dokladu 02.

Součástí odpoledního vystoupení byl implementační plán navržené typologie, zejména návrh harmonogramu, struktura plánu a organizační struktura.

Nemocnicím bude do 11. 11. 2015 rozeslána tabulka s informacemi k alokaci výkonů.

Do 27. 10. 2015 bude nemocnicím rozeslán soupis pracovišť a atributy s podmínkami, které definují souběh s možností implementace. Ke každé matici s atributy členění a terminologii.

Jako poslední bod bylo diskutováno zefektivnění komunikace a informovanosti mezi týmem DRG Restart a kompetentními osobami v referenční nemocnici. Bude se požadovat rozšíření okruhu příjemců emailů a metodických dokumentů. Požádáme o další kontaktní osoby v oblastech, jako je účetnictví, IT, controlling, kódování či personalistika a mzdy. Na straně ÚZIS bude řešeno i vytvoření IT komunikačního kanálu pro tyto aktivity.

Školení, kterého se zúčastnilo 58 odborníků ze 42 nemocnic, proběhlo v příjemné atmosféře, diskuze byla bohatá a oboustranně přínosná. Těšíme se na další pokračování a setkání.

30. 10. 2015


Zpět