Údržba IR DRG, verze 013

Pro rok 2016 byla připravena nová verze klasifikace DRG: IR-DRG 1.2, verze 013.2016.


Závazné metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace IR DRG jsou zveřejněné na webových stránkách MZ ČR:

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/metodicke-materialy-2016_11198_1058_3.html

UPOZORNĚNÍ:
Grouper verze IR-013.2016 je shodný s Grouperem verze IR-012.2015. Metodiky „Metodika přiřazení RV k případu hospitalizace“ a číselník „Seznam kritických výkonů“ jsou stejné jako ve verzi 012.2015.

Grouper a Definiční manuál pro verzi 013.2016 je distribuován Ministerstvem zdravotnictví ČR na základě platné licenční smlouvy s předávacím protokolem.

8. 1. 2016


Zpět