Harmonogram procesu aktualizace/kultivace metodických materiálů pro rok 2017 (verze 014)

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

dovolte nám, seznámit Vás s harmonogramem procesu aktualizace/kultivace metodických materiálů pro rok 2017 (verze 014) v rámci údržby projektu DRG Restart.


Jednotlivé kroky a příslušné termíny jsou následující:

  1. Veřejný sběr námětů pro aktualizaci/kultivaci a tvorbu nové verze metodik – do 31. 5. 2016 včetně
  2. Publikace návrhu nové verze metodického dokumentu na webu DRG Restart (po vypořádání a zapracování připomínek z 1. úrovně týmem DRG Restart) – do 30. 6. 2016 včetně
  3. Veřejná oponentura předloženého návrhu nové verze metodik – do 31. 7. 2016 včetně
  4. Předložení návrhu nové verze metodického dokumentu zástupcům zdravotních pojišťoven (po vypořádání a zapracování připomínek z 3. úrovně týmem DRG Restart) – do 31. 8. 2016 včetně
  5. Schválení metodik zdravotními pojišťovnami, v souladu se schvalovacím procesem pro období údržby – do 25. 9. 2016 včetně
  6. Oficiální předání nové verze metodických materiálů na MZ ČR, v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., § 41a, bod (1) – do 30. 9. 2016 včetně

Přičemž pojmem „veřejný/veřejná“ je míněn kdokoli, kdo se bude chtít na procesu kultivace metodických materiálů v daném časovém období podílet (tedy jednotlivci, zástupci poskytovatelů zdravotní péče, plátců zdravotní péče, odborných společností či jiných sdružení, expertní rada, komerční firmy a další).

 Zároveň si Vás z důvodu jednotnosti a udržitelnosti přehledu došlých dotazů dovolujeme požádat o směřování všech podnětů výhradně přes portál DRG Restart. V opačném případě nebude dotaz zaevidován.

 Děkujeme za Váš čas a těšíme se na Vaše podněty!

 Tým DRG Restart

9. 2. 2016


Zpět