První porada odborných asistentů v oblasti vykazování zdravotních služeb

Dne 13. dubna 2016 se konala první porada odborných asistentů pro oblast vykazování zdravotních služeb.

 13. 4. 2016
 Praha, Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích

Materiály z porady:

Všem děkujeme za aktivní účast a zveme na druhou poradu, která se uskuteční 19. 5. v Praze.

25. 4. 2016


Zpět