Harmonogram procesu aktualizace/kultivace metodických materiálů pro rok 2017 (verze 014) – veřejná oponentura

Vážené kolegyně a kolegové,

v souladu s harmonogramem procesu aktualizace/kultivace metodických materiálů pro rok 2017 (verze 014) v rámci údržby projektu DRG Restart, po vypořádání a zapracování připomínek z veřejného sběru námětů, uvolňujeme níže uvedené návrhy metodických dokumentů k veřejné oponentuře, tj.:

  • Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG
  • Číselník DRG markerů

Termín: 31. 7. 2016 včetně

Zároveň si Vás z důvodu jednotnosti a udržitelnosti přehledu došlých dotazů dovolujeme požádat o směřování všech podnětů výhradně přes portál DRG Restart. V opačném případě nebude dotaz zaevidován a tedy zpracován.

Děkujeme za Váš čas a těšíme se na Vaši zpětnou vazbu!

Tým DRG Restart

Přílohy:

30. 6. 2016


Zpět