Setkání ekonomických expertů

Dne 28. června 2016 proběhlo setkání ekonomických expertů DRG.

 28. 6. 2016
 Praha, Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích

Materiály z porady:

12. 7. 2016


Zpět