Kódování zdravotních služeb: I. blok školení na téma „MKN-10 a kódování dle MKN-10“

Dnem 18. 8. 2016 byl zahájen první z pěti blokové série odborných seminářů plánovaných pro rok 2016, zaměřených na vzdělávání expertů v oblasti kódování zdravotních služeb pro klasifikační systém IR-DRG.

 18. 8. 2016  —  24. 8. 2016
 Praha, Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích / Fakultní nemocnice Brno

Seminář I. bloku na téma „MKN-10 a kódování dle MKN-10“ se pro velký zájem uchazečů uskutečnil ve dvou termínech a lokalitách, zohledňujících i dojezdovou vzdálenost účastníků, a to:

Školení se zúčastnilo celkem 105 osob, zástupců poskytovatelů a plátců zdravotní péče.

Garant setkání Jana Homrová, vedoucí implementačního týmu DRG Restart pro kódování, úvodem přivítala všechny zúčastněné, přiblížila smysl setkání, nastínila harmonogram a v neposlední řadě uvedla a předala slovo lektorovi školení MUDr. Miroslavu Zvolskému, vedoucímu oddělení klinických klasifikací DRG ÚZIS ČR.

Seminář byl zakončen závěrečným testem. Vyhodnocení, včetně detailního objasnění případných chyb, bude provedeno v návazném II. bloku.

Materiály ze školení:

Praha, 18. 8. 2016
Praha, 18. 8. 2016
Praha, 18. 8. 2016
Praha, 18. 8. 2016
Praha, 18. 8. 2016
Praha, 18. 8. 2016
Praha, 18. 8. 2016
Praha, 18. 8. 2016
Brno, 24. 8. 2016
Brno, 24. 8. 2016
Brno, 24. 8. 2016
Brno, 24. 8. 2016
Brno, 24. 8. 2016
Brno, 24. 8. 2016
Brno, 24. 8. 2016
Brno, 24. 8. 2016
Brno, 24. 8. 2016
Brno, 24. 8. 2016
Brno, 24. 8. 2016
Brno, 24. 8. 2016

13. 9. 2016


Zpět