Kódování zdravotních služeb: II. blok školení na téma „Kódování v systému IR-DRG“

Dne 15. 9. 2016 proběhlo další školení ze série odborných seminářů plánovaných pro rok 2016, zaměřených na vzdělávání expertů v oblasti kódování zdravotních služeb pro klasifikační systém IR-DRG.

 15. 9. 2016  —  21. 9. 2016
 Praha, Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích / Brno-ŽIdenice

Seminář II. bloku na téma „Kódování v systému IR-DRG“ se pro velký zájem uchazečů, obdobně jako u I. bloku, uskutečnil ve dvou termínech a lokalitách, zohledňujících i dojezdovou vzdálenost účastníků, a to:

Školení se zúčastnilo celkem 122 osob, zástupců poskytovatelů a plátců zdravotní péče.

Lektorkou II. bloku a zároveň garantkou akce byla Jana Homrová, vedoucí implementačního týmu DRG Restart pro kódování.

Seminář byl zakončen závěrečným testem. Vyhodnocení, včetně detailního objasnění případných chyb, bude provedeno v návazném III. bloku.

Materiály ze školení:

Praha, 15. 9. 2016
Praha, 15. 9. 2016
Praha, 15. 9. 2016
Praha, 15. 9. 2016
Praha, 15. 9. 2016
Praha, 15. 9. 2016
Praha, 15. 9. 2016
Praha, 15. 9. 2016
Brno, 21. 9. 2016
Brno, 21. 9. 2016
Brno, 21. 9. 2016
Brno, 21. 9. 2016
Brno, 21. 9. 2016
Brno, 21. 9. 2016
Brno, 21. 9. 2016
Brno, 21. 9. 2016

4. 10. 2016


Zpět